Rytierske dni na Bojnickom zámku

Iné akcie
Bojnický zámok
26.9.2013 - 09:00 - 29.9.2013 - 17:00

Námet vychádza z dejín bojnického zámku a prostred- níctvom širšie koncipovaných príbehov sa snaží oživiť postavy rytierov z minulosti a ich výchovu ku kladným životným hodnotám a stavovským cnostiam.

Vstupné:
Dospelý 1 osoba 8,00 €  
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov 4,00 €  
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 1,00 €  
   
Príplatok za:  
Použitie fotoaparátu 2,00 €   
Použitie videokamery 5,00 €   

 

Odporúčané akcie