Seminár o 4 životných princípoch

24.05.2013 - 17:00 - 20:00
SEMINÁR O 4 ŽIVOTNÝCH PRINCÍPOCH + NITHYA KRIYA, MEDITÁCIA BUĎTE OSLOBODENÝ OD MINULOSTI ABY STE MOHLI ZAČAŤ ŽIŤ!

SEMINÁR O 4 ŽIVOTNÝCH PRINCÍPOCH + NITHYA KRIYA, MEDITÁCIA BUĎTE OSLOBODENÝ OD MINULOSTI ABY STE MOHLI ZAČAŤ ŽIŤ! (viď príloha).
Stačí vám pochopiť 4 princípy a váš život sa úplne zmení! Doprajte si 3 hodiny času a zúčastnite sa interaktívnej prednášky o 4 životných pravdách, životných princípoch. Náplňou tohto programu, nie je len úvod, predstavenie týchto 4 životných princípoch, právd, ale predovšetkým cvičenia k pochopeniu, ako ich prakticky začať uplatňovať vo svojom živote a skvalitniť tak svoj život, začať žiť život s pocitom naplnenia a podľa svojich predstáv!

Dozviete sa tiež AKO ROBIŤ PROCES UKONČENIA = odstraňovania negatívnych koreňových vzorcov myslenie a správania.
Na záver prednášky vám budu predstavené NITHYA KRIYE, meditácie, na najčastejšie sa vyskytujúce sa psychické a fyzické ochorenia. Potom bude nasledovať meditácia na kognitívnu jasnosť a emocionálnu stabilitu.

Súčasťou prednášky bude predstavenie NITHYA KRIYÍ vysoko účinných meditácií, ktorých praktizovaním je možné predchádzať a vyliečiť najčastejšie  vyskytujúce sa psychické a fyzické ochorenia. Program bude ukončený 20 minútovou Nithya Kriyou = meditáciou na kognitívnu jasnosť a emocionálnu stabilitu.

Dátum konania prednášky s meditáciou: 24.mája v Prievidzi o 17 hod. a 25.mája v Trenčíne o 17 hod.
Dĺžka konania prednášky: 3 hodiny
Vstupné DOBROVOLNÉ, odporúčaná cena je 5-10 eur
Prednášateľ: Ma Nithya Kamalalochana, ktorá je žiačkou výnimočného osvieteného majstra, inkarnácie Paramahamsa Nithyanandu žijúceho v Indii . Jej pobyt na Slovensku je obmedzený len na pár mesiacov, pravidelne sa vracia do Ašrámu v Indii ako dobrovoľník a pokračovala v šírení Swamijiho učenia na Slovensku priamo z Indie. Nenechajte si ujsť príležitosť zúčastniť sa prednášky a meditácie ňou vedené.
Registrácia vopred je nevyhnutná ... aby sme vedeli, koľko príde ľudí.
Kamalalochana M.J. 0918490828

Hlavné menu