Škola paličkovanej čipky

Iné akcie
Centrum voľného času Spektrum Prievidza
3.4.2019 - 15:00 - 4.4.2019 - 15:00

  • Občianske združenie K-2000, sekcia kultúry a osvety, pozýva záujemcov o tradičné textilné techniky na vzdelávací cyklus ŠKOLA PALIČKOVANEJ ČIPKY. 
  • V rámci cyklu, zameraného na zvládnutie základov paličkovanej čipky, sa uskutoční 8 tvorivých dielní pod vedením Kristíny Podmanickej.
  • Pravidelné stretnutia sa budú konať v tvorivom ateliéri SENIORART v Centre voľného času Spektrum, Novackého 14, Prievidza, vždy vo štvrtok, od 15.00 – 18.00, počnúc 14. 2. 2019.
  • Materiál a pomôcky zabezpečuje organizátor.
  • Cyklus v rámci projektu ŠKOLA MAJSTROV“ podporil Fond na podporu umenia.

 

Kontakt: Občianske združenie K-2000; a.lomnicka@gmail.com

 

 

Odporúčané akcie