ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK - LETO 2018 - výtvarné kurzy

Iné akcie

ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK

LETO 2018

s Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & PRIWIDYA PROJECT

 

v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

ul. Košovská cesta 24 v Prievidzi

 

 

Streda 18.7.2018 od 16,30 h Výtvarné techniky podľa výtvarníka a statika Ing. Ľubomíra Abaffyho a profesionálnej výtvarníčky a pedagogičky Mgr. Lucie Vrtelovej

 • téma: PERSPEKTÍVA VO VÝTVARNOM UMENÍ – BOJNICKÝ ZÁMOK

 • AKVARELOVÁ MAĽBA kombinovaná s AKRYLOVOU MAĽBOU na „plátno-papier“ A3 podľa obrázkovej predlohy s profesionálnou výtvarníčkou a pedagogičkou Mgr. Luciou Vrtelovou

 • prednáška JEDNOBODOVÁ A VTÁČIA PERSPEKTÍVA so statikom a výtvarníkom Ing. Ľubomírom Abaffym

 • 210 minút, pitný režim

 • poplatok: 15,00 eur

 

 

Streda 8.8.2018 od 16,30 h Výtvarné techniky podľa profesionálnej výtvarníčky a pedagogičky Mgr. Lucie Vrtelovej a výtvarníka a statika Ing. Ľubomíra Abaffyho

 • téma: PERSPEKTÍVA VO VÝTVARNOM UMENÍ – EIFFELOVA VEŽA V PARÍŽI

 • KLASICKÁ AKRYLOVÁ MAĽBA na profesionálne výtvarné plátno na ráme 30 x 40 v kombibácii s netradičnými maliarskými technikami

 • prednáška DVOJBODOVÁ A VTÁČIA PERSPEKTÍVA so statikom a výtvarníkom Ing. Ľubomírom Abaffym

 • 210 minút pre začiatočníkov, aj pokročilých , pitný režim

 • poplatok: 18,00 eur

 

 

Utorok 21.8.2018 od 16,30 h výtvarné techniky podľa profesionálnej výtvarníčky a pedagogičky Mgr. Veroniky Lachkej

 • TECHNIKA: GVAŠ V KOMBINÁCII S KRESBOU TUŠOM

 • TÉMA: ŽENSKÝ AKT V NEVINNOSTI

 • na výkres A3 podľa obrázkovej predlohy

 • technika náčrtu, výstavby diela, výučba techniky v téme a korekcie

 • prednáška k technike

 • 180 minút pre začiatočníkov aj pokročilých, pitný režim

 • poplatok: 11,00 eur

 

 

Piatok 31.8.2018 od 16,00 h výtvarné techniky podľa profesionálnej výtvarníčky a pedagogičky Mgr. Veroniky Lachkej

 • TECHNIKA: MAĽBA ŠPACHTĽAMI - AKRYL

 • TÉMA: MAJÁK NA MORI

 • na šepsované plátno na drevotrieske 30 x 40

 • technika náčrtu, výstavby diela, výučba techniky v téme a korekcie

 • prednáška k technike

 • 180 minút pre začiatočníkov aj pokročilých, pitný režim

 • poplatok: 16,00 eur

 

 

Streda 12.9.2018 – Výtvarené techniky podľa výtvarníka a statika Ing. Ľubomíra Abaffyho

 • v Ateliéri umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

 • téma: GEOMETRICKÁ PERSPEKTÍVA VO VÝTVARNOM UMENÍ – OČNÉ KLAMY

 • geometrická kresba bielym perom a bielou tuhou s pomocou pravítok na farebný kartón-papier A3

 • prednáška s téme

 • 210 minút pre začiatočníkov aj pokročilých, pitný režim

 • poplatok: 10,00 eur

 

 

Počet miest limitovaný, záväznú účasť nahlásiť najneskôr 2 dni pred každým podujatím.

Rezervácie: umenie.zabava@gmail.com

 

Viac info: http://umenie-zabava-relax.eu

 

Podujatie je v autorskej réžii Gabriely Mikulášovej.

Základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame.

Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia.

Zmena programu vyhradená.

 

Organizátor podujatia:

Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - umelecká agentúra

http://umenie-zabava-relax.eu

PRIWIDYA PROJECT - prievidzský umelecký projekt

http://pd.wbl.sk

Gabriela Mikulášová, Juraj Mikuláš

http://muzikoterapeut.webnode.sk

 

 

Partneri:

Mgr. Lucia Vrtelaová, Mgr. Veronika Lachká, Tetiana Siedlova, Igor Navrotskyi, Ing. Ľubomír Abaffy

 

 

Reklamní partneri:

codnes.sk.

triskele.sk

kadomesta.sk

 

Ďalšie info:

http://umenie-zabava-relax.eu

http://vytvarne-kreativne-kurzy.webnode.sk

 

 

Informácie pre nahlásených účastníkov podujatia:

 

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť PODUJATIA, na ktorý ste sa prihlásili, žiadame Vás, svoju neúčasť telefonicky – 0918 889 320 ( nie sms ) oznámiť najneskôr 4 hodiny pred začiatkom kurzu. V prípade, že svoju neúčasť neohlásite, nebudeme Vašu žiadosť o účasť na našich ďalších kurzoch a aktivitách v budúcnosti registrovať.

 

Minimálny počet účastníkov na naše aktivity od 3 – 5 ľudí, podľa druhu podujatia. Vyhradzujeme si právo pri malom počte záujemcov podujatie odložiť na iný termín, alebo zrušiť. Informáciu o preložení podujatia na iný termín, alebo o zrušení podujatia oznámime deň pred uskutočnením podujatia mailovou komunikáciou, najneskôr však 3 hodiny pred začiatkom podujatia - telefonicky.

 

Odporúčané akcie