STAVANIE MÁJA

30.04.2018 - 17:30 - 21:00

Tradícia stavania mája sa zachováva aj v meste Bojnice.V predvečer prvého mája o 17.30 h pri Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Dubnici postavia máj členovia DHZ 2.-Dubnica. O zábavu sa postará Folklórna skupina Košarinka.

O 19.00 h pozývame všetkých na Hurbanovo námestie, kde postavia máj členovia DHZ 1. - Bojnice. Účinkuje Folklórna skupina Košarinka.
Po postavení mája sa môžete zabaviť s Dychovou hudbou Bojnická kapela pred Kultúrnym centrom Bojnice, pochutnať si na guláši a občerstviť sa.

Hlavné menu