Stridžie dni

25.11.2013 - 08:00 - 29.11.2013 - 08:00
Interaktívna prezentácia tajomných obradov v období zimného slnovratu.

Na základe poverových predstáv o zvýšenej aktivite nepriaznivých síl v 
čase od Kataríny do Lucie (pôvodne do Tomáša, v minulosti sláveného 
21. decembra), sú dni pred zimným slnovratom v odbornej literatúre 
uvádzané ako stridžie dni. Hornonitrianske múzeum v Prievidzi do svojej 
programovej ponuky opätovne zaradilo rovnomenné podujatie venované 
oboznamovaniu najmladšej generácie so zvyklosťami a pranostikami, ktoré v 
modernej spoločnosti prežívajú už len vďaka obrazom vidieckeho života.

Hlavnú časť aktivít tvorí obrazovo-textová prezentácia zvykov 
viažucich sa k jednotlivým stridžím dňom a dramatizácia niektorých z 
nich s aktívnou účasťou samotných žiakov a študentov. 
Výchovno-vzdelávaciu formu zážitkového poznávania dopĺňa 
predpovedanie citovej budúcnosti v podobe vyhotovenia viacramennej hviezdy s 
menami chlapcov či dievčat ako možných nastávajúcich.

Podujatie určené pre žiakov druhého stupňa základných škôl a 
študentov stredných škôl bude prebiehať v priestoroch Hornonitrianskeho 
múzea v Prievidzi. Podujatie je prístupné od 25. do 29. novembra 2013, v 
čase otváracích hodín múzea Účasť na ňom je potrebné nahlásiť 
najmenej deň vopred.

  

   --Adresa--
   Ulica a číslo: Košovská cesta 9
   PSČ: 971 01
   Mesto: Prievidza

Hlavné menu