Týždeň slovenských knižníc v Mestskej knižnici M. Mišíka

Iné akcie
Prievidza
8.3.2018 - 10:00 - 9.3.2018 - 16:00

Organizátormi podujatia sú Slovenská asociácia knižníc (SAK) a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK).

Ambasádorom Týždňa slovenských knižníc 2018 je Ján Gallovič, člen činohry Slovenského národného divadla. Týždeň slovenských knižníc 2018 bude na celom Slovensku prebiehať prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí za účelom pozitívne zviditeľňovať knižnice ako významné kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, ktoré plnia svoju nezastupiteľnú úlohu v rozvoji znalostnej spoločnosti.

Pobočky Mestskej knižnice si pre vás pripravili bezplatný zápis nových čitateľov, ktorý bude trvať počas celého týždňa, v pondelok sa uskutoční interaktívna beseda s p. Martinom Danišom o knižke: „O chlapcovi, ktorý mal rád vôňu čokolády“ a vo štvrtok na pobočke Zapotôčky uskutočníme športovo-edukatívne stretnutie s p. Sašou Kollárovou a deťmi MŠ Matušku.

Samozrejme prebehnú na všetkých pobočkách knižníc, najrozličnejšie podujatia pre všetkých čitateľov, ktorí majú radi knihy.��Viac informácií získate na pobočkách Mestskej knižnice M. Mišíka: �
- Zapotôčky (v ZŠ Dobšinského) – kniznica@prievidza.sk, 0904 752 760�
- v Dome kultúry – kniznicako@prievidza.sk, 0911 037 062
�- Kopanice (v Centre voľného času Spektrum) – kniznicase@prievidza.sk, 0904 752 759�

knižnice

Odporúčané akcie