ÚSMEVY PRE DETI 2019

Iné akcie
Minigolf Prievidza

 príďte medzi nás, pozývajte aj svojich priateľov nech je nás čo najviac...

 svojou účasťou podporíte ÚSMEVY PRE DETI - pomoc onkologicky chorým  deťom - nákup konkrétnych potrieb pre naše detičky.... čaká na nás  krásny program.. spevácke vystúpenia, súťaže pre deti, maľovanie na  tvár, skákací hrad.... a mnoho dalšieho ... 

 VSTUPNE DOBROVOLNÉ

 JEDNOTLIVEC DOKÁŽE MNOHO, SKUPINA MNOHONÁSOBNE VIAC

 Ďakujeme
www.facebook.com/usmevypredeti

Odporúčané akcie