V zajatí kumštu: Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť

Iné akcie
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
26.3.2018 - 08:00 - 13.5.2018 - 17:00

Kde sa mohli stretnúť prétorián a čačiansky bojovník? Galská deva a kňažná z Dedinky? Stredoveký husita a keltský náčelník? Vo fantasy príbehu? Možno. Pravdepodobnejšie ale na výstave, na putovnom podujatí Súkromnej strednej umeleckej školy Hodruša-Hámre, prostredníctvom zbroje, zbraní, šperkov i iných ozdôb tela a každodenných potrieb, unikátnych artefaktov minulosti, ktoré v 21. storočí opätovne ožili vďaka úcte k pôvodným remeselným technológiám. Pri ich znovuzrodení však nestačila samotná šikovnosť študentov a uvážené vedenie pedagógov školy, napomohli archeologické nálezy od doby bronzovej po stredovek - exponáty z fondov Slovenského národného múzea-Archeologického múzea v Bratislave, ktoré dotvárajú celkovú atmosféru výstavy, i takmer zabudnuté a predsa stále živé remeslá minulosti.

Majestátnosť člena prétoriánskej gardy - elitnej telesnej stráže rímskeho cisára, ktorý na sebe niesol 50-kilové brnenie i pôvaby mladej Galky môžete v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi obdivovať od 26. marca do 13. mája 2018. Prezentácia školy z Hodruše-Hámrov a vernisáž výstavy V zajatí kumštu: Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť sa uskutoční netradične v priebehu jej trvania 12. apríla 2018 o 16. h v priestoroch múzea na Košovskej ceste 9.

Odporúčané akcie