VYNÁŠANIE MORENY

24.03.2013 - 15:00

Morena bola staroslovanská bohyňa zimy a smrti, veľmi známa i v dnešnom folklóre. Je zosobnená zimou, na jar končí jej vláda. Avšak nie je možné považovať ju len za bohyňu smrti alebo za akúsi ohyzdnú starenu. Je vraj veľmi krásna.

Vítanie jari

Symbol zimy, chorôb a smrti je zničený, a tak sa žezla nadobro ujíma jar. Tento rituál odháňa negatívne sily, chráni ľudí pred chorobami a zlými čarami, vzýva energiu zeme, prebúdza prírodu. Jar sama o sebe prináša plodnosť a teplo, predlžuje dni a predznamenáva nové začiatky. Oslava je spojená so zábavou a pohostením, skrátka ľudia sa radujú a veselia, že sa im podarilo zahubiť zlé a privolať dobré.

Tradičné podujatie v znamení lúčenia sa s pani Zimou, vítaním Jari a pálením Moreny v podaní DFS Malý Vtáčnik a FS Vtáčnik Senior

Hlavné menu