XXVII. Hauerlandský festival v Nitrianskom Pravne

Iné akcie
Prievidza
18.8.2018 - 10:30

Vás srdečne pozývajú na XXVII. Hauerlandský festival,
ktorý sa bude konať 18. augusta 2018 v Nitrianskom Pravne /
laden Sie am 18. August 2018 herzlich zum XXVII. Hauerlandfest
nach Deutsch Proben ein

ÚČINKUJÚCI / AUFTRETENDE:
Spevácke skupiny pôsobiace pri KNS v obciach v regióne Hauerland / Singgruppen aus folgenden Ortsgemeinschaften des Hauerlandes:
Nitrianske Pravno / Deutsch Proben
Tužina / Schmiedshau
Handlová / Krickerhau
Kľačno / Gaidel
Sklené / Glaserhau
Kunešov / Kuneschhau
Malinová / Zeche
Horná Štubňa / Ober Stuben
Turček / Turz
Janova Lehota / Drexlerhau
a ich hostia z / und deren Gäste aus:
Vyšného Medzeva / Obermetzenseifen
Košíc / Kaschau
Dolného Spiša / Unterzips

PROGRAM / PROGRAMM:

10.30 – Slávnostná svätá omša, Rímsko-katolícky farský kostol, celebruje pán farár Johann Kotschner / Festgottesdienst, Römisch-katholische Pfarrkirche, Hauptzelebrant: Geistlicher Rat, Pfarrer Johann Kotschner

12.00 - 13.15 – Spoločný obed / Gemeinsames Mittagessen, Hotel Vyšehrad

13.30 – Sprievod účastníkov do amfiteátra /
Festumzug der Teilnehmer zur Freilichtbühne

13.45 – Sólo na akordeóne / Akkordeonsolo, Veronika Brídová

13.50 – Vystúpenie detí z miestnej základnej školy /
Auftritt der Kinder aus der Grundschule in Deutsch Proben

Od/Ab 14.00:
Pieseň predsedov miestnych skupín z regiónu Hauerland /
Lied der Vorsitzenden der Ortsgemeinschaften aus Hauerland
Slávnostné otvorenie festivalu a príhovory čestných hostí /
Feierliche Eröffnung des Hauerlandfestes und Ansprachen der Ehrengäste
Vystúpenia speváckych skupín a hostí /
Auftritte der Singgruppen und Gäste
Zakončenie festivalu a odovzdanie putovnej štafety /
Abschluss des Festes und Übergabe des Zepters

SPRIEVODNÉ AKTIVITY / BEGLEITUNGSPROGRAMM
Jarmok remesiel / Jahrmarkt des Handwerks
Prehliadka výstavy „Dejiny a kultúra karpatských Nemcov v Hauerlande“, Dom stretávania Nitrianske Pravno / Besichtigung der Ausstellung „Geschichte und Kultur der Karpatendeutschen in Hauerland“, Haus der Begegnung in Deutsch Proben
Výstava výšiviek, Dom stretávania Nitrianske Pravno / Ausstelung der Stickereien, Haus der Begegnung in Deutsch Proben

Odporúčané akcie