Zastarané, nevyhovujúce spôsoby učenia a vyučovania

Iné akcie
NATEEVA - kaviareň, čajovňa
24.10.2018 - 17:00

Základné témy diskusií a prednášok
• Potreby detí v predškolskom a školskom veku
• Deti sa v škole často dostávajú do situácie, že sú nútené memorovať učivo
• bez jasných súvislostí,
• Vytvoriť podmienky pre spoluprácu rodičov a učiteľov v prospech detí.
• Rozvíjať a podporovať programy komunitnej spolupráce pri vytváraní deťom
• priateľskej komunity, ktoré obsahujú inované formy vzdelávania detí,
• zmysluplné trávenie voľnočasových aktivít, bezpečnosť detí v komunite,
• Podporovať fungovanie deťom priateľskej školy v komunite (materiálne,
• politicky, personálne).
• Vytvoriť bezpečné, pestré, podnetné prostredie pre deti mimo školy, v
• ktorom sú dospelí k dispozícii a deti sa môžu s dôverou na nich obrátiť, porozprávať o denných starostiach. Deti tu tiež majú príležitosť venovať sa zmysluplnej činnosti i relaxu.

Stretnutie sa realizuje vďaka dotácii Mesta Prievidza

Odporúčané akcie