Zimné slávnosti Hornonitria 2023

Iné akcie
pravnianska dolina
Od do

Zimné slávnosti Hornonitria

Termín: 3. 2. – 26. 3. 2023

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej  pôsobnosti TSK, OZ Hornonitrie a obce pravnianskej doliny pripravujú 19.  ročník Zimných slávností Hornonitria. Tradičný cyklus podujatí  venovaný ľudovej kultúre a jej prejavom vo fašiangovom i pôstnom období  sa uskutoční od 3. 2. do 26. 3. 2023.

Cieľom tohto ojedinelého projektu, ktorý spája do jedného celku sedem  tematicky príbuzných podujatí, je nielen doplnenie ponuky kvalitnej  kultúry pre obyvateľov a návštevníkov obcí pravnianskej doliny, ale  i mapovanie, zachovávanie a šírenie ľudovej kultúry ako nášho cenného  dedičstva po predkoch.

 

Otvorenie Zimných slávností sa bude konať v piatok 3. februára 2023 o 17:00 h v obradnej miestnosti Obecného úradu v Nitrianskom Pravne. Jeho súčasťou bude vernisáž výstavy z diela keramikára Rastislava Haronika, majstra ÚĽUV-u pri príležitosti  jeho životného jubilea. Súčasťou výstavy bude fajansa, školské diela  autora a tvorba pre ÚĽUV, práce z výročných výstav a súčasná tvorba.  Výstava potrvá do 24. 3. 2023.

V sobotu 4. februára 2023 o 18:00 h sa uskutoční 30. ročník Zimných slávností folklóru v Kultúrnom dome v Pravenci. Fašiangové zvyky, piesne a tradičnú  fašiangovú zábavu v maskách prinesú vo svojich programoch folklórne  kolektívy z pravnianskej doliny, ale i pozvaní hostia z celej hornej  Nitry. 

Súzvuky je názov podujatia, ktoré je venované speváckym  skupinám spolkov karpatských Nemcov, ktoré pôsobia na území pravnianskej  a handlovskej doliny a ich hosťom. Toto podujatie sa uskutoční v nedeľu  12. februára 2023 o 14:00 h v Kultúrnom dome v Kľačne.  Hosťom programu bude folklórny súbor Vagonár z Popradu, ktorý predstaví  tance karpatských Nemcov. Súčasťou podujatia bude aj škola tanca  s lektorom Martinom Krigovským.

Počas ďalšieho víkendu, v sobotu 18. februára 2023 o 15:00 h sa v Kultúrnom dome v Poluvsí uskutoční 22. ročník Pamätnice Jozefa Strečanského.  Poslaním podujatia je uchovanie pamiatky folkloristu Jozefa Strečanského a vyhľadávanie talentov-spevákov, neprofesionálnych interpretov ľudových piesní a ich prezentácia pred verejnosťou. Hosťom  programu bude rusínske spevácke trio ROSA z Prešova.

Zimné slávnosti Hornonitria budú pokračovať v sobotu 4. marca 2023 o 14:00 h stretnutím remeselníkov na podujatí Majstri pravnianskej doliny v Kultúrnom dome v Malinovej. Súčasťou bude tradičný jarmok, ktorý hudobne spestrí detská ľudová hudba Malá Lubená.

V sobotu 11. marca 2023 o 15:00 h sa v Kostole povýšenia Svätého Kríža vo Chvojnici uskutoční podujatie Pre hriechy sveta mučený, na ktorom zaznejú pašiové a duchovné piesne v podaní folklórnej skupiny Sielnica z Lazian.  

Posledným podujatím 19. ročníka Zimných slávností Hornonitria bude Deň detského folklóru,  ktorý sa uskutoční v nedeľu 26. marca 2023 o 14:00 h v kultúrno-spoločenskej miestnosti obecného úradu v Nedožeroch-Brezanoch. V programe plnom veselých piesní a hier  vystúpia detské folklórne súbory z obcí pravnianskej doliny a okolia.  Hosťom bude detský folklórny súbor Borinka z Nitry. Záver programu bude  patriť tradičnému vynášaniu Moreny.      

 

Ponuka 19. ročníka Zimných slávností Hornonitria je opäť  mimoriadne bohatá. Preto Vás srdečne pozývame navštíviť ponúkané  podujatia tohto jedinečného putovného sviatku ľudovej kultúry na hornej  Nitre.


Vstup na všetky podujatia je voľný.

Projekt sa koná pod záštitou starostov obcí pravnianskej doliny.

Hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

www.rkcpd.sk

Odporúčané akcie