HUGO KAUDER TRIO

Koncerty
Bojnický zámok
10.6.2018 - 19:00

V koncerte Bojnického hudobného leta pod názvom HUGO KAUDER TRIO
účinkujú:
Ivan DANKO (D) – hoboj
Róbert LAKATOS (HU) – viola
Ladislav FANČOVIČ (SK) - klavír
program: hudba od romantizmu po súčasnosť
vstupné: 7,00 €, študenti a členovia KPH 5,00 €

Odporúčané akcie