Koncert skupiny 180 stupňu na námestí v Prievidzi

09.05.2014 - 17:00

Koncert moravskej kresťanskej kapely. Dobrá hudba, slovo na 
zamyslenie, možno osobné svedectvá.

Hlavné menu