Hornonitrianska knižnica v Prievidzi

Adresa: Hviezdoslavova 3 Prievidza 97101 Slovensko
Telefón: 0465421922
Web:

Aktuálne akcie

Popis

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi je kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou s metodickou, koordinačnou a bibliografickou pôsobnosťou v rámci okresov Prievidza a Partizánske. Knižnica zhromažďuje, spracováva, uchováva a sprístupňuje univerzálny knižničný fond so zvláštnym dôrazom na regionálne dokumenty. Poskytuje knižnično-informačné služby všetkým kategóriám obyvateľstva a zabezpečuje všeobecný a neobmedzený prístup občanov k verejne dostupným dokumentom a informáciám. Podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj verejnosti. Zabezpečuje bezplatný a neobmedzený prístup na internet.

Je knižnicou, ktorá pracuje v zrekonštruovaných priestoroch, do obnovy ktorých zriaďovateľ v roku 2008 investoval viac ako 7 mil. Sk. Príjemné tepelné a svetelné podmienky, nové interiérové vybavenie, množstvo nových kníh - sú zárukou príjemne stráveného pobytu v našej knižnici.
Počiatky histórie knižnice spadajú do roku 1922, kedy bola na území mesta založená prvá verejná Mestská knižnica Prievidza.

Fotogaléria

Mapa

Podobné miesta