Mariánsky vŕšok - Prievidza

Adresa: Mariánska 571/57 Prievidza 97101 Slovensko
Telefón:
Web:

Aktuálne akcie

PopisĎalšie názvy

1276 castrum Preuge

História:
Z Prievidzského hradu sa nezachovali žiadne základy a dokonca ani jediné historické zobrazenie.
Predpokladá sa, že bol postavený v 11. storočí, písomne je doložený v roku 1276,
kedy ho kráľovské vojská dobyli od násilníckych bratov Kazimírovcov. Roku 1289 ho obsadil Peter z rodu Hunt-Poznanovcov,
neskoršie Matúš Čák. Za kastelána vymenoval Ladislava Pecha. Hrad a jeho panstvo po Čákovej smrti vrátil šopronský župan
Omodej kráľovi. Ten v roku 1321 zlúčil panstvá Prievidza a Bojnice. Odvtedy bol hrad opustený. Hrad zanikol 1321-1330.

Poloha:
Hradná lokalizácia sa predpokladá v Prievidzi na Mariánskom vŕšku - na mieste terajšieho kostola Panny Márie,
ktorý vzhľadom na svoj vek - postavený bol okolo roku 1260 - bol aj jeho hradnou súčasťou.
V areáli hradného vrchu sa nachádza na jeho východnom úpätí skalný útes. V jeho päte sa nachádza skalný otvor,
ktorý bol podľa povestí vraj východiskom z tajného bludiska chodieb pod prievidzským hradom.
Chodby sú dnes zavalené a neexistuje k nim žiadny plán, takže k pokladom tajomného
prievidzského hradu už asi nikto neprenikne.

Mariánsky vŕšok - Prievidza

Fotogaléria

Mapa

Podobné miesta