Quantcast

Mestská knižnica Bojnice

Adresa: Hurbanovo námestie 68 Bojnice 97201 Slovensko
Telefón: +421465402808
Web:

Aktuálne akcie

Neboli nájdené žiadne akcie.

Popis

Mestská knižnica v Bojniciach, príspevková organizácia mesta, patrí v knižničnom systéme SR medzi verejné mestské knižnice s univerzálnym knižničným fondom.

Zriaďovateľom je mesto Bojnice. Knižnica sídli v juhovýchodnom rohu Hurbanovho námestia v pôvodne renesančnej budove-kultúrnej pamiatke.

Knižnica Bojnice napomáha uspokojovaniu kultúrnych, informačných potrieb, podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj predovšetkým občanov mesta Bojnice. Knižnično-informačné služby poskytuje v zmysle Manifestu UNESCO o verejných knižniciach, na princípe rovnosti prístupu pre všetkých bez ohľadu na vek, rasu, náboženstvo, národnosť, jazyk alebo spoločenské postavenie.

Korene knižnice siahajú až k roku 1922.

Knižnica má organizačne dve zložky, ktoré sú úzko prepojené: knižnično-informačných služieb a fondov a hospodársko-ekonomických činností.

V súčasnosti má knižnica vyše tridsaťtisícový knižný fond. Ročne ju využíva približne 1000 používateľov, vlani bolo zaregistrovaných 24 čitateľov, z nich 572 dospelých. Vypožičali si 25 107 dokumentov, z toho 79 medziknižničnou výpožičnou službou z iných knižníc na Slovensku. Knižnica uskutočnila 97 podujatí pre 2 788 návštevníkov.

Knižnica má dve oddelenia: dospelé a oddelenie pre deti a mládež. Zamestnanci knižnice dokážu zabezpečiť hľadané informácie aj z externých zdrojov, pomôcť pri štúdiu i rekvalifikácii, poskytnúť všetky možnosti pre ušľachtilé využitie voľného času aj sprostredkovať prvé stretnutia najmenších s knihou.

Fotogaléria

Mapa

Podobné miesta