Múzea uhoľného baníctva na Slovensku Handlová

Adresa: SNP 25 Handlová 97251 Slovensko
Telefón: 046 542 39 73
Web:

Aktuálne akcie

Neboli nájdené žiadne akcie.

Popis

Múzeum prezentuje históriu ťažby hnedého uhlia na Slovensku – v Handlovej, so zameraním na priemyselnú ťažbu v 20. storočí.
Výstavba múzea, prvej pobočky Slovenského banského múzea mimo Banskej Štiavnice, prebiehala v rokoch 2009 – 2014. Pre verejnosť bola sprístupnená v roku 2015.
V expozícii sú sprístupnené tri podlažia. Suterén imituje podzemné priestory s ťažbou uhlia od ručného spôsobu po mechanizované dobývanie zo začiatku 20. storočia. Významu samotnej Handlovej v histórii ťažby uhlia je venovaná časť, ktorá mapuje obdobie od začiatku priemyselnej ťažby v rokoch 1909 – 1945. Prízemie prezentuje dobývaciu techniku 2.pol. 20. stor. Vŕtaciu techniku zastupujú pneumatické a elektrické vŕtacie kladivá a zbíjačky. Dobývacie stroje – brázdiace stroje, dobývacie kombajny a mechanizovaná výstuž prezentujú masívnu mechanizačnú techniku ťažby uhlia v 2. pol. 20. stor.
Prvé poschodie dopĺňa informácie o vzniku uhlia, histórii banských závodov, o procese získavania uhlia od prieskumných prác po úpravu uhlia. Tematický celok „Nebezpečenstvá bane“ sa venuje vetraniu, čerpaniu banských vôd, osvetľovaniu a vývoju banského záchranárstva. Problematiku dopĺňajú informácie o baníckych spolkoch a baníckom školstve.
Cieľom zriadenia múzea bolo vytvoriť interaktívny zážitkový priestor s ilúziou podzemia a priblížiť návštevníkom dobývanie uhlia od jeho vzniku až po využitie v domácnosti, či v elektrárni.
V múzeu, v priestore Eko dielničky, sú pripravené aktivity v rámci environmentálnej výchovy a tvorivých dielní.

Fotogaléria

Mapa

Podobné miesta