Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Adresa: Záhradnícka 19 Prievidza 97101 Slovensko
Telefón: +421465121811

Aktuálne akcie

Popis

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi je kultúrnou inštitúciou zriadenou Trenčianskym samosprávnym krajom. Pôsobí na hornej Nitre – v okresoch Prievidza a Partizánske.

Súčasťou je aj Galéria REGIONART pri RKC

už po desaťročia prináša kvalitnú kultúru dostupnú pre všetky vekové i záujmové kategórie adresátov. Pripravuje vlastné podujatia, poskytuje  odborno-poradenskú pomoc ďalším tvorcom kultúrnych aktivít, obecným úradom a kultúrnym zariadeniam samospráv, tvorí databázy ľudových umelcov, výtvarníkov, kolektívov a jednotlivcov záujmovej umeleckej činnosti, vydáva metodické a repertoárové materiály v týchto oblastiach:

 • záujmová umelecká činnosť (amatérska hudba, spev, folklór, tanec, výtvarné umenie, tradičné remeslá, umelecký prednes, divadlo, literárna tvorba)
 • sociálna prevencia, záujmové vzdelávanie a environmentálna výchova
 • odborné vzdelávanie v oblasti kultúrno-osvetovej práce, občianskej obradnosti, kronikárstva
 • regionálna výchova, etnológia

je pravidelným organizátorom a spoluorganizátorom celoštátnych, krajských a regionálnych prehliadok súťaží, festivalov a slávností. Niektoré z nich priaznivci kultúry a spoločenského života poznajú od svojich detských čias (viacerí účastníci týchto súťaží sú dnes už slávni a úspešní profesionálni umelci!)
 Tu je prehľad festivalov, pod ktoré sa podpisuje  RKC v Prievidzi:

 • Tu je prehľad najvýznamnejších podujatí, pod ktoré sa podpisuje RKC v Prievidzi:

  • HORNONITRIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
  • ZIMNÉ SLÁVNOSTI HORNONITRIA
  • POČULI SME VRÚCNY HLAS - festival mariánskych pútnických piesní
  • LETNÉ SLÁVNOSTI TROCH DOLÍN
  • MLÁDEŽ SPIEVA - celoštátna prehliadka detských speváckych zborov
  • KONTAKT - krajská prehliadka autorskej populárnej hudby - Trenčiansky kraj
  • KRIŠTÁĽKA - festival amatérskych spevákov populárnej piesne
  • ŠTVRTOK? JEDINE KONCERT! - cyklus koncertov - džez a menšinové žánre
  • NEDEĽNÁ KLASIKA - cyklus koncertov vážnej hudby
  • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - okresné kolá (I. - III. kategória) a regionálne kolá (IV. - V. kategória)
  • FESTIVAL STANISLAVA CHRENA - celoštátna prehliadka seniorského divadla
  • THALIA - krajská prehliadka amatérskeho divadla - Trenčiansky kraj
  • OCHOTNÍCKE JAVISKO, ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO - regionálne divadelné prehliadky amatérskeho divadla
  • BENIAKOVE CHYNORANY - celoslovenský festival poézie (RKC je jeho spoluorganizátorom)
  • AMA - regionálna súťaž a výstava z tvorby neprofesionálnych výtvarníkov okresu Prievidza a Partizánske
  • PRIZMA - regionálna postupová súťaž pre amatérskych fotografov okresu Prievidza a Partizánske
  • CINEAMA - krajská prehliadka amatérskej filmovej tvorby a videotvorby - Trenčiansky kraj
  • MJARTANOVO SEBEDRAŽIE - celoslovenská súťaž v etnologickom výskume

pravidelne pripravuje jedinečné výstavy z diela uznávaných výtvarníkov, fotografov, dizajnérov, ale vyhľadáva a otvára svoje brány i mladým a dravým umelcom, ktorí majú tiež možnosť vystavovať v priestoroch Galérie RegionArt.

Fotogaléria

Mapa

Podobné miesta