Tradičný pravniansky jarmok 2024 - Nitrianske Pravno - kompletný program

Párty
Nitrianske Pravno
Od do

Tradičný pravniansky jarmok 2024 - Nitrianske Pravno - kompletný program

Prvý vlak
Prievidza                  9.30 hod.,
Nedožery                 9.39 hod.
Pravenec                  9.43 hod.,
Nitrianske Pravno 9.47 – 10.53 hod.,
Pravenec                 10.58 hod.,
Nedožery                11.02 hod.,
Prievidza                  11.10 hod.
Ddruhý Vlaky
Prievidza                    12.00 hod.,
Nedožery                   12.09 hod.,
Pravenec                    12.13 hod.,
Nitrianske Pravno       12.17 – 14.53 hod.,
Pravenec                    14.58 hod.,
Nedožery                   15.02 hod.,
Prievidza                     15.10 hod.
tretí vlak
Prievidza                       16.00 hod.,
Nedožery                     16.09 hod.,
Pravenec                      16.13 hod.,
Nitrianske Pravno 16.17 – 19.50 hod.,
Pravenec                       19.55 hod.,
Nedožery                       19.59 hod.,
Prievidza príchod o         20.07 hod.

Odporúčané akcie