Denný pohybový tábor

Pre deti
Prievidza, Veľkonecpalská 924
Od do

Tanec, zábavné hry, súťaže, Zumba Kids a Generation Pound, skupinové aktivity a iné.

Cena 129,- eur 5 dní

V cene desiata, obed, olovrant, pitný režim a pohybové lekcie ZUMBA a POUND pre deti

vitalmentelusil@gmail.com

Odporúčané akcie