Jesenný deň detí Hornonitria

Pre deti
Nedožery-Brezany

Organizátor v roku 2019: MAS Žiar, OZ Hornonitrie a obec Nedožery-Brezany

Miesto: priestranstvo pred obecným úradom v Nedožeroch – Brezanoch  (počas trvania podujatia bude na priľahlých uliciach z dôvodu  bezpečnosti obmedzená cestná premávka)

Dátum: 28.9.2019

Program:

 • 14:00 hod. otvorenie podujatia:

  starosta obce Nedožery – Brezany,
  prezident OZH,
  predseda MAS Žiar,
  klauni Buwko a Sniwko
   
 • 14:10 hod. vystúpenia 

  DFS Briezka (Nedožery-Brezany),
  DFS Mala Lubená (Poluvsie),
  DFS Kapsiarik ( Poruba)
   
 • 14.40 hod. predstavenia detí z MŠ všetkých obcí Hornonitria
    
  • 1. Detské vystúpenie obce Nedožery - Brezany
  • 2. Detské vystúpenie obce Poluvsie
  • 3. Detské vystúpenie obce Poruba
  • 4. Detské vystúpenie obce Malinová
  • 5. Detské vystúpenie obce Nitrianske Pravno
  • 6. Detské vystúpenie obce Tužina
  • 7. Detské vystúpenie obce Pravenec
  • 8. Detské vystúpenie obce Kľačno

   Po vystúpeniach detí sa všetkým opäť prihovoria klauni Buwko a Sniwko.
    
 • o 16 .00 hod súťaže deviatich detských tímov obcí Hornonitria

Súťažiť sa bude o víťazný putovný pohár Jesenného dňa detí Hornonitria.  Prvé tri tímy budú odmenené vecnými cenami a medailami za 1., 2. a 3.  miesto. Ostatné deti dostanú medailu za účasť a sladkú odmenu. Počas  priebehu celého podujatia budú všetkým deťom k dispozícií aj rôzne  atrakcie ako napr. skákací hrad, maľovanie na tvár, jazda na koni,  rozdávanie balónov, tvorba diela moja obec detskými očami a následná  výstava týchto prác, tvorivé dielne pre deti spojené s jeseňou,  v prípade priaznivého počasia šarkaniáda, prezentačný stánok MAS Žiar  s tvorivými dielňami pre deti. 

Pre účinkujúcich a súťažiacich bude  zabezpečené občerstvenie a pitný režim zdarma. Počas celého podujatia  budú k dispozícií stánky s občerstvením pre deti aj dospelých. Po  vyhlásení výsledkov bude možnosť ešte sa zabaviť na pripravenej detskej diskotéke. Oficiálne ukončenie podujatia vyhlásením výsledkov bude cca o 17.30 hod.   

Odporúčané akcie