Kratochvíľky 2019 - Handlová

Pre deti
Námestie baníkov Handlová
-

Milí priatelia a máme tu program na letné tvorivé dielničky KRATOCHVÍĽKY.


Vidíme sa na Námestí baníkov v Handlovej, vždy o 16.00 v týchto termínoch:


pondelok, 15.7. o 16.00 - Maľovanie inak: maľovanie containera farebnými fóliami


utorok, 16.7. o 16.00 - Kockohranie: Stavebnicové hry


streda, 17.7. o 16.00 - Maľovanie inak 2: maľovanie netradičnými nástrojmi


štvrtok, 18.7. o 16.00 - Do priestoru: hudobno pohybovo výtvarná dielňa


piatok, 26.7. o 16.00 - Iné kreslenie: výtvarné hry s papierom


piatok, 2.8. o 16.00 - Život po uhlí: vymaľuj si svoje mesto


piatok, 9.8. o 16.00 - Život po uhlí 2: vymaľuj si svoje mesto na tričko


piatok, 16.8. o 16.00 - Život po uhlí 3: vymaľuj si svoje mesto na tašku


piatok, 23.8. o 16.00 - Pohyb, Kresba, Hra: kolektívne pohybovo výtvarné hry


Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Odporúčané akcie