Luciin príbeh- súkromné hranie pre Xoanu

Pre deti
Minigolf Prievidza
-

Neverejná akcia

To, že máme radi rozprávky, už o nás viete. Ale viete aj to, že väčšina členov našej Divadelnej spoločnosti, pôsobí na pôde umeleckej školy? A nie hocijakej, ale rovno v Xoane! :)

Preto sme opäť po roku veľmi radi prijali pozvanie na Xoaňácky záver školského roka, kde žiakom SZUŠ Xoana Prievidza zahráme našu novú rozprávku - Luciin príbeh :)

Tešíme sa na Vás! Oplaaaaaaaa!

Odporúčané akcie