Zrušené - Slovenské rozprávky - Rozprávkový zámok 2020 na Bojnickom zámku

Pre deti
Bojnický zámok
17.6.2020 - 08:00 - 21.6.2020 - 18:00

Podujatie Rozprávkový zámok je špeciálny rozprávkový divadelný  festival v podobe inscenovaného predstavenia. Patrí jednoznačne k  najúspešnejším a najnavštevovanejším kultúrnym podujatiam na Slovensku.

Rozprávkový zámok otvára svoje brány v dvoch etapách, vždy od stredy  do nedele. V tomto roku sa podujatie bude konať v termíne od 10.6. do  14.6. a od 17.6. do 21.6.2020.

Inšpiráciou pre aktuálny ročník podujatia Rozprávkový zámok sa nám  stali rozprávky z pera Pavla Dobšínskeho s názvom Slovenské Rozprávky.

Myšlienka tohtoročných rozprávok: Slovenské tradície.

Námet.

Po minuloročnom modernejšie ladenom ročníku sme tento rok  s kreatívnym tímom siahli po slovenskej rozprávkovej klasike. Zamerali  sme sa na slovenské príbehy známe mnohým generáciám. Spomedzi množstva  nádherných a poučných príbehov sme vybrali tri rozprávky, ktoré spája  viera v ľudské dobro a spravodlivosť.


Zvolené tri príbehy si kladú za cieľ naučiť deti myslieť aj na  druhých, navzájom si pomáhať a mať sa v úcte. Dlhý nos naučí deti okrem  iného aj to, že kradnúť sa nesmie. Rozprávanie o Troch grošoch deťom  ukáže, že je potrebné vážiť si minulosť a myslieť na budúcnosť.  Laktibrada im názorne predvedie, aké dôležité je podeliť sa v núdzi  s blížnymi.

Každá rozprávka vlastným osobitým štýlom prezentuje príbeh  o nevyhnutnosti vzájomnej spolupatričnosti, pomoci a solidarite. Šťastný  koniec vo všetkých troch príbehoch prináša divákom nádej na krajšiu  budúcnosť a vieru v to, že aj oni sami môžu zmeniť svet k lepšiemu.


Pripravovaný ročník pod názvom Slovenské rozprávky na Bojnickom zámku vychádza z tradičných ľudových rozprávok. Do povedomia sa dostali aj  vďaka zberateľovi menom Pavol Dobšinský. Sú súčasťou nášho dedičstva  a tradícií. Lásku a hrdosť k ľudovým rozprávkam a tradíciám všeobecne by  sme deťom mali vštepovať už od malička. Veď to je to, čo nás ako národ  odlišuje a charakterizuje.


Už tradične budú do deja Rozprávkového zámku zapojení aj detskí  návštevníci. Počas prehliadky zámku budú zbierať zrnká obilnín. Veď ako  z malého zrnka dokáže vyrásť bohatý klas, tak z malých detí dokážu  vyrásť hrdí Slováci strážiaci svoje tradície a zvyky.

Vstupy každých 15 minút

Odporúčané akcie