Quantcast

Vianočná literárna súťaž

Pre deti
Prievidza
Od do

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi vyhlasuje vianočnú literárnu súťaž na
tému: Príbeh spod jedličky.

Každý účastník súťaže môže doručiť jeden prozaický útvar v rozsahu najviac
tri strany v dvoch exemplároch.

Súťaž trvá od 19.11.2021 do 12.12.2021.

Nezabudnite uviesť svoje meno, adresu, vek, telefonický a e-mailový
kontakt.

Víťazi budú po vyhodnotení najskôr telefonicky kontaktovaní.

Tešíme sa na všetkých účastníkov a ich práce!

Odporúčané akcie