Quantcast

Výtvarná súťaž: 5.ročník Spomienky na Vianoce

Pre deti
Centrum voľného času Spektrum Prievidza
Od do

Milé deti,

namaľujte obrázok do súťaže, keď si nájdete trocha času. Čakajú vás zaujímavé vecné ceny. Výhercovia súťaže získajú napríklad: temperové farby, štetce, vodové farby, materiál k ručnej výrobe náramkov, maliarske plátna, farby na sklo a podobne. Tak sa teším na vaše práce a posielam vám veľa pozdravov a spomienok,

vaša Vladena Teslíková

Pravidlá súťaže:

•Súťaž prebieha od 13. 01. 2021 do 12. 03. 2021 (uzávierka súťaže).

•Obálku označte heslom „výtvarná súťaž“. Akceptované budú výtvarné práce s poštovou pečiatkou s týmto dátumom.

•Vyhlasovateľ autorom práce nevracia a vyhradzuje si právo na ďalšie používanie výtvarných prác.

•Prihlásené práce budú priebežne zverejňované na webovej stránke Centra voľného času.

•Vyhlasovateľ akceptuje ľubovoľnú výtvarnú techniku, maximálny formát je stanovený na veľkosť A3.

•Víťazov súťaže vyberie odborná porota.

•Výtvarné práce budú inštalované v priestoroch Centra voľného času.

•Každá práca musí byť na rube označená týmito údajmi:

a) meno autora a jeho vek

b) adresa školy/škôlky

c) názov práce


Výtvarné práce prosím zasielajte na adresu:


Centrum voľného času

Ulica K. Novackého 14

971 01 Prievidza


informácie: vladimira.teslikova@gmail.com  

tel: 0948 074 900

Odporúčané akcie