45. Pochod vďaky SNP - 2020

Šport
Cigel
-

Aké máme očakávania od 45. ročníka Pochodu? Zimná príroda, priatelia a známi, história, turizmus, bežky, ľudový hudba, guláš, osobnosti, SNP, mier, životné prostredie, hodnoty...

Pred rokom nás bolo na Pochode v horách medzi Cigľom a Handlovou takmer 3000 turistov, prídete aj tento rok? Srdečne pozývame

Odporúčané akcie