Jaskyňa Domica a Baradla

Šport
KST Horná Nitra Prievidza
21.4.2012 - 05:00

Zraz:

autobusová stanica Prievidza, nástupište č. 11.

 

Odchod:

o 5:00 hod., zájazdovým autobusom.

 

Prihlášky:

V TIK-u, Námestie slobody Prievidza, v termíne do 17. apríla 2012.

 

Účastnícky poplatok:

Člen klubu: 29,35 EUR

Nečlen klubu: 31,35 EUR

 

(v cene je zahrnutá doprava zájazdovým autobusom, vstupné do dvoch jaskýň.

Možnosť zľavy pre dôchodcov, ZŤP, študentov do 26 rokov a deti 6-15 rokov).

 

Trasa:

Trasa na úvod: náučný chodník Domica (trasa trvá približne 45 minút).

 

Po prejdení trasy náučného chodníka nasleduje prehliadka jaskyne Domica (dlhý okruh, ktorý trvá cca. 1 hodinu a je spojený s plavbou po podzemnej riečke Styx) a jaskyne Baradla. Potom nasleduje trasa na záver.

 

Trasa na záver: Jaskyňa Domica - Čertova diera - Kečovo - Silická Brezová.

 

Náročnosť:

nenáročné, dĺžka trasy: 8 km, prevýšenie: 160 m, čas pochodu: 2 hod.

 

Zodpovedný vedúci:

Inštruktor pešej turistiky Stanislav Vakula,

tel.: 0903 575 211, e- mail : stanovakula@gmail.com

 

UPOZORNENIE!!! Každý účastník sa podujatia zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť. Nezabudnite si zobrať so sebou preukaz poistenca. Je vhodné sa pripojistiť.

 

Popis

Na začiatku absolvujeme krátku prechádzku po náučnom chodníku Domica. Chodník začína pri vstupe do jaskyne Domica (339 m.n.m.), pri pamätnej tabuli Národného parku Slovenský kras. Na začiatku vedie miernym stúpaním na vrchol Čertova diera (465 m n. m) a potom prechádza mierne vlnitým terénom a končí po miernom klesaní pri vchode do jaskyne Domica. Trasa trvá približne 45 minút. Vedľa chodníka sú osadené informačné panely, z ktorých možno tu získať zaujímavé informácie o okolí .

Potom pôjdeme na obhliadku jaskyne Domica, ktorá je najznámejšou a najdlhšou jaskyňou v Národnom parku Slovenský kras. Je zaradená spolu s ostatnými jaskyňami Slovenského a Aggtelekského krasu do svetového prírodného dedičstva UNESCO.

S jaskyňou Baradla vytvára unikátny jaskynný komplex presahujúci štátnu hranicu medzi Slovenskom a Maďarskom. V jaskyni možno obdivovať množstvo sintrových útvarov, štíty, bubny, kaskádové jazierka, cibuľovité stalaktity a pagodovité stalagmity. Najviac vynikajú tzv. Rímske kúpele v Majkovom dóme. Jaskyňa je významným archeologickým náleziskom, pretože tu žil praveký človek.

Dlhý okruh spolu s atraktívnou plavbou loďkami po riečke Styx má dĺžku 930 m, pričom plavba tvorí 150 m. Celková doba obhliadky jaskyne spolu s plavbou loďkami je cca. 1 hodina.

Autobusom sa presunieme k neďalekej jaskyni Baradla. Tento podzemný krasový systém je prepojený s jaskyňou Domica a je najvýznamnejším, najdlhším a najbohatším jaskynným systémom v Maďarsku. Jaskyňa vznikla na riečke Styx pritekajúcej z jaskyne Domica. Nachádzajú sa tu početné krasové a vápencové skvosty a výtvory, pričom niektoré chodby a dómy sú obrovské a dosahujú výšku až 80 m. Jaskyňa bola obývaná pračlovekom, čo dokazujú archologické nálezy.

Po jaskynnom systéme sa organizujú rôzne trasy s rôznym stupňom obtiažnosti. Krátky okruh má dĺžku asi 1 km a trvá cca. 1 hodinu. Celkovo má jaskyňa dĺžku 25 kilometrov.

 

Po ukončení obhliadky jaskyne Baradla sa autobusom presunieme k jaskyni Domica, kde začne turistická časť zájazdu. Vyrazíme po červenej turistickej značke. Po miernom stúpaní a následne po nenáročnom klesaní po prevažne zalesnenom teréne sa dostaneme do obce Kečovo (332 m.n.m.), ktorá leží v Silickej planine, neďaleko maďarských hraníc, na južnom okraji vápencovej Silickej planiny.

Pokračovať budeme po červenej turistickej značke nenáročným stúpaním okolo krasového javu Kečovská vyvieračkaPod Dlhé bralo (436 m.n.m.), v blízkosti ktorého sa nachádza Bezodná ľadnica. Na jej dne sa je otvor vedúci do jaskyne. V okolí tohto prírodného úkazu sa nachádzajú rôzne krasové javy.

Ďalej sa vyberieme po červenej turistickej značke do neďalekej obce Silická Brezová (430 m.n.m.), ktorá leží v Silickej planine v národnom parku Slovenský kras. V okolí obce je možné obdivovať rôzne prírodné skvosty – priepasti, jaskyne, závrty i vyvieračky, prírodnú rezerváciu jaskyňa Milada a priepasť Zvonivá, ktorá je zapísaná v zozname UNESCO. Tu sa naša turistická trasa končí.

 

Odporúčané akcie