Kľak INTERSPORT MTB FEST - Hornonitrianska tour 2013

Šport

 
Kľak INTERSPORT MTB FEST - Hornonitrianska tour 2013
MTB XC preteky pre všetky kategórie cyklistov
 

Dátum konania: 17.8.2013
Miesto konania: Fačkovské sedlo - KĽAK
Riaditeľ pretekov : Róbert Hojč
Hlavný rozhodca : deleguje SZC
Hlavný organizátor : CK Pravenec , 97216 Pravenec email :
mtbpravenec@szm.sk
info : robert.hojc@gmail.com

Štartovné :

10 € prihlásený a uhradené štartovné  do 31.7.2013
15 € v deň štartu a prihlásený  po 31.7.2013 v hotovosti v deň štartu
 
Štartovné zasielajte na účet v : Slov.Sporitelni, č.ú: 0372977883/0900
Ako VS uvádzajte dátum narodenia v tvare DDMMRRR .
 
V cene štartovného :
Zdrav.zabespečenie, jedlo a nápoj v cieli, umývanie bicyklov, sprchy, bezplatný servis bicyklov pre účastníkov, doprovodný program .  
 
 
 

Štart : 17.8.2013
11:00 - 45 km (kategórie A až F) 3x 15 km okruh
11:45 - 15 km ( kategórie G až O) 1 okruh 15 km

trasa
45 km-  3 okruhy
15 km – 1 okruh
 
45 km

A - Muži -19 – 39 Licencia UCI
B - Muži -19 – 39 r.
C – Ženy- 15 a viac r.
D - Masters - 40 - 49 r.
E - Masters - 50 a viac r.
F - Juniori + kadeti - 15-18 r.

15 km
G - Žiaci / žiačky do 14 r. bez  rozdielu
H - Muží bez rozdielu veku
I - Ženy bez rozdielu veku

 
ceny :
víťazi pamätné  poháre,  prví 3 v každej kategórii vecné ceny,
na 45 km finančné prvích  5 pretekárov  bez rozdielu veku a kategórie.
 
Poučenie :
 
Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. Cyklisti musia mať ochrannú prilbu!

Pretek sa koná za každého počasia.
V prípade neuskutočnenia sa závodu z dôvodu živelnej pohromy, alebo epidémie sa štartovné nevracia
Vklady dopredu prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia preteku nebudú vrátené
Organizátor preteku si vyhradzuje právo zmeny programu.

Odporúčané akcie