Video: Aj v meste Prievidza začnú testovať predné brzdové svetlá na autách

22.9.2022
Video: Aj v meste Prievidza začnú testovať predné brzdové svetlá na autách

Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) začali vo štvrtok  testovať predné brzdové svetlá na motorových vozidlách. Informovala o  tom hovorkyňa spoločnosti Lumaco Paula Ďuranová.

"Zelené predné brzdové svetlo nie je farebný doplnok, ale nový  bezpečnostný prvok na automobile. Spoločnosť vyvíja technológiu, vďaka  ktorej chodci na priechodoch pre chodcov zistia, či auto spomaľuje a či  môže bezpečne prejsť cez cestu," doplnila hovorkyňa s tým, že predné brzdové svetlo je dôležité aj pre vodičov, ktorí ho vidia v spätnom zrkadle.

Testovanie bude podľa nej trvať deväť mesiacov na 3000 motorových  vozidlách najmä v Trenčianskom samosprávnom kraji a v mestách Trenčín,  Prievidza, Partizánske a Žilina, ale aj v Bratislave a v Nemecku.  Výsledky testovania budú smerovať k zavedeniu predného brzdového svetla  do praxe na území Slovenska i celej Európskej únie.

Zelené predné brzdové svetlá budú testovať na autobusoch, taxíkoch,  donáškových a iných vozidlách. Súčasťou testovania bude aj prieskum  verejnej mienky účastníkov cestnej premávky (vodičov, cyklistov,  chodcov).

Podľa hovorkyne TSK Lenky Kukučkovej budú svetlá umiestnené aj na  vozidlách prímestskej dopravy SAD Trenčín a Prievidza, na automobiloch  Správy ciest TSK a na služobných vozidlách Úradu TSK.  

Na Slovensku projekt realizuje Žilinská univerzita, hlavnými partnermi  sú Trenčiansky samosprávny kraj a mestá Trenčín, Prievidza, Partizánske a  Žilina. Vývoj svetiel financovala z vlastných zdrojov spoločnosť  Lumaco.


Pre koho je predné brzdové svetlo najväčším prínosom?

Podstatou predného brzdového svetla, ktoré funguje na vyššie uvedenom  princípe je rozšírenie podania podstatnej informácie (brzdenia vozidla)  nielen smerom dozadu, ale i smerom dopredu. Práve tým, že vozidlo podá  tuto informáciu i smerom dopredu stáva sa bezpečnejším vo vzťahu k  svojmu okoliu:

1/ chodci, cyklisti, vodiči idúci oproti, ostatní účastníci cestnej premávky – zvýšená informovanosť

2/ samotný vodič vo vozidle – zvýšenie i jeho informovanosti – spätné zrkadlo – vidí, či vozidlo za ním brzdí.

3/ jazda v noci – zvýšenie bezpečnosti v noci, keďže  v noci je oveľa ťažšie rozoznať ľudí. Fakt, že každý vníma veci inak  (deti, starší ľudia) - ako ďaleko sa motorové vozidlo nachádza  (vzdialenosť odhadovaná len na základe svetlometov, ktoré oslepujú a  skresľujú). V tomto prípadne PBS pomáha lepšie rozoznať, či vodič v  aute, ktoré sa približuje zaregistroval našu prítomnosť a brzdí –  rozsvietenie PBS.

4/ sanitky, hasiči, polícia, ostatné záchranné zložky – PBS bude nápomocné pri zvýšení bezpečnosti a urýchlení priepustnosti  cestnej premávky týmto vozidlám – podvedomé vnímanie PBS. Zavedením PBS  sa môže získať čas pre rozhodnutie „kam ísť“- vodiči skôr zareagujú.

Prečo zelená?

Zelená farba sa na motorových vozidlách zatiaľ nepoužíva, ale ponúka  výhodu jednoznačnosti a rýchlej identifikácie signálu. Ďalej, je dobre  známa v cestnom prostredí (t. j. dopravné signály) a na účely predného  brzdového svetla je psychologicky podporovaná proti iným farbám, najmä  červenej.

Ďalšie správy