Quantcast

Aj ZOO Bojnice sa zapojí do projektu Projekt LIFE, ktorý má zlepšiť stav populácie sysľa pasienkového na Slovensku

12.1.2021
Aj ZOO Bojnice sa zapojí do projektu Projekt LIFE, ktorý má zlepšiť stav populácie sysľa pasienkového na Slovensku

Populácia by sa tak na Slovensku mala zvýšiť v desiatich vybraných lokalitách.

Medzinárodný projekt LIFE má zlepšiť nepriaznivý stav populácie sysľa  pasienkového. Počet jedincov a reprodukčných kolónií by sa mal zvýšiť o  100 percent. Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR o tom informuje na svojej  webovej stránke.

Projekt podporí potravné možnosti pre sysľa. Zameria sa na zabezpečenie  vhodného manažmentu plôch s výskytom sysľa, vysádzaním ovocných stromov a  tvorbou kvetnatých porastov. Ochranári hovoria, že nízkopočetné kolónie  na pokraji vyhynutia budú vhodne prikrmované, napríklad slnečnicou.

Populácia by sa tak na Slovensku mala zvýšiť v desiatich vybraných  lokalitách. Obnoviť by sa mali aj biotopy na 185 hektároch, približuje  ŠOP. Očakáva aj vytvorenie aspoň 207 hektárov vhodných nových biotopov  pre rozšírenie sysľa.

"Počas reštitúcie je plánované založenie minimálne desiatich nových  kolónií sysľa pasienkového. Vytvoriť by sa mali materiálno-technické  podmienky pre trvalo udržateľný manažment lokalít," konštatujú  ochranári. Predpokladajú aj zvýšenie záujmu verejnosti o ochranu sysľa,  využitie ekosystémových služieb pasienkov a podporu takých foriem  hospodárenia, ktoré prispievajú k zvýšeniu alebo zachovaniu  biodiverzity.

"V rámci projektu LIFE sa plánuje uskutočniť aj reštitúcia druhu na  pôvodné lokality (kde bol výskyt zaznamenaný ešte v nedávnej minulosti)  pod gesciou ŠOP SR, ktorá bude participovať aj pri viacerých aktivitách  na zvyšovanie povedomia verejnosti," uvádzajú ochranári. Kľúčové bude zapojenie vlastníkov a užívateľov pozemkov v lokalitách, kde sa vyskytuje syseľ.

Projekt začal 1. septembra minulého roka a potrvá do 31. decembra 2027.  Keďže sú syslie kolónie ohrozené vyhynutím v Čechách a Poľsku, tak sú do  projektu zapojení aj partneri z týchto krajín, poznamenali ochranári.

Do projektu je zapojené Bratislavské regionálne ochranárske združenie,  Národná ZOO Bojnice, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v  Bratislave, organizácie Salamandra a Alka Wildlife.

Foto: Vladimír Štrbík - čodnes.sk

Ďalšie správy