Quantcast

Bane: Zaviesť by sa mal kompenzačný príspevok pre baníkov

18.9.2019
Bane: Zaviesť by sa mal kompenzačný príspevok pre baníkov

Inštitút kompenzačného príspevku pre zamestnancov, ktorí z dôvodu  uskutočňovania útlmového programu schváleného uznesením vlády skončili  pracovný pomer v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných  baniach na území SR, by sa mal zaviesť. Vyplácať by ho mal úrad práce,  sociálnych vecí a rodiny. Vyplýva to z návrhu zákona o kompenzačnom  príspevku baníkom z dielne poslancov Smeru-SD. Plénum v stredu právnu  normu posunulo do druhého čítania.


Cieľom návrhu je zmiernenie sociálnych dosahov a odškodnenie pre  stratu príjmu z činnosti baníkov. Priznanie kompenzačného príspevku by  však malo byť vylúčené pre osoby, ktoré poberajú osobitný príspevok  baníkom alebo napríklad dávky výsluhového zabezpečenia. "Podmienky  vzniku nároku na poberanie zníženého kompenzačného príspevku vylučujú  možnosti súbehu kompenzačného príspevku s invalidným dôchodkom a  úrazovou rentou, ak je vyššia ako suma kompenzačného príspevku," približuje dôvodová správa.


Navrhovaná úprava by mala zároveň zabezpečiť garanciu poistenia na úhradu povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. "Oprávnená  osoba, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok baníkom, bude dôchodkovo  poistená ako poistenec štátu, ak nebude dôchodkovo poistená ako  zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba alebo poistenec štátu z  iného dôvodu. Štát bude za takéhoto poistenca štátu mesačne platiť  Sociálnej poisťovni poistné na dôchodkové poistenie a do rezervného  fondu solidarity," konštatuje sa v materiáli. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2020.

Zdroj: 24hod.sk

Ďalšie správy