Quantcast

Bojnice plánujú zaviesť poplatok za rozvoj

26.11.2020
Bojnice plánujú zaviesť poplatok za rozvoj

Výnos z poplatku za rozvoj chce mesto využiť na úhradu kapitálových  výdavkov súvisiacich so stavebnými nákladmi na stavbu vrátane nákladov  na vysporiadanie pozemku.

Samospráva Bojníc plánuje zaviesť poplatok za rozvoj. Reaguje tým okrem  iného i na masívnu výstavbu v meste. Náležitosti by mala upravovať  miestna norma, ktorú v súčasnosti pripravuje radnica. Zaoberať sa ňou  budú ešte poslanci v komisiách.

Poplatok za rozvoj by sa mal podľa návrhu všeobecne záväzného nariadenia  (VZN) dotknúť stavieb na bývanie, na pôdohospodársku produkciu,  priemyselných stavieb a tých, ktoré sú určené na ostatné podnikanie, ako  i ostatných stavieb.

Výnos z poplatku za rozvoj chce mesto využiť na úhradu kapitálových  výdavkov súvisiacich so stavebnými nákladmi na stavbu vrátane nákladov  na vysporiadanie pozemku. Konkrétne chce financie použiť na investície  do zariadenia starostlivosti o deti, škôl a ďalších zariadení,  sociálneho bývania, zdravotníckeho zariadenia, parkov, cestnej  infraštruktúry, či na účely zmiernenia následkov zmeny klímy.  

Nové VZN by mali mestskí poslanci schvaľovať ešte tento rok.

Ďalšie správy