Bojnice použijú časť rezervného fondu i na splátky úverov

6.9.2023
Bojnice použijú časť rezervného fondu i na splátky úverov

Mesto Bojnice použije časť financií z rezervného fondu i na splátky  úverov, v rámci zákonnej výnimky počas energetickej krízy z neho uhradí i  niektoré bežné výdavky. Čerpanie rezervného fondu v celkovej sume  307.320 eur schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok (5.  9.).

"Samospráva pristúpila k použitiu rezervného fondu vo výške 307.320  eur v nadväznosti na pokles podielovej dane a nesystémové opatrenia,  ktoré sa týkajú financovania miest a obcí," zdôvodnila vedúca  finančného oddelenia mestského úradu Klaudia Bartková. Čerpaním fondu si  podľa nej mesto vykrýva dlhovú službu, dofinancuje svoje organizácie a  originálne kompetencie.

Na splátku úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) vyčlenila  radnica z fondu 35.949 eur, z komerčného úveru 51.288 eur. Financie  využije i na dofinancovanie záväzkov voči svojim organizáciám. Pre  Technické služby pôjde príspevok vo výške 31.000 eur a v rámci  originálnych kompetencií pre Základnú umeleckú školu 27.854 eur,  Základnú školu s Materskou školou 6000 eur a Centrum voľného času 900  eur.

Mesto uhradí aj záväzok voči SAD Prievidza za výkony vo verejnom záujme z  vyúčtovania za minulý rok vo výške 14.274 eur a preddavok vo výške  20.000 eur. Z fondu uhradí i dobrovoľný členský príspevok Oblastnej  organizácii cestovného ruchu región horná Nitra-Bojnice v sume 30.000  eur. Na pokračovanie obstarania nového územného plánu pôjde 14.000 eur. "Ďalšou  významnou položkou je kapitálový transfer pre mestskú spoločnosť Služby  mesta na obstaranie a zavedenia parkovacieho systému vo výške 76.000  eur," doplnila Bartková.

V rezervnom fonde malo mesto 715.452,30 eura, po schválení čerpania mu tam zostane 408.132,30 eura.

Ďalšie správy