Bojnice: Trenčiansky kraj chce v bojnickej nemocnici vybudovať pavilón

11.9.2023
Bojnice: Trenčiansky kraj chce v bojnickej nemocnici vybudovať pavilón

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) plánuje v Nemocnici s poliklinikou  (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach vybudovať pavilón centrálnej  sterilizácie. Náklady na výstavbu odhadol na viac ako 3,2 milióna eur.  Dodávateľa prác hľadá cez verejnú súťaž.

Plánovaný pavilón centrálnej sterilizácie bude vytvárať jeden hmotný celok s novým pavilónom urgentného príjmu. "Architektonické  riešenie vychádza v maximálnej miere z funkčného riešenia danej  prevádzky a zámeru dostať čo najviac denného svetla do priestoru nového  pavilónu pomocou átrií," ozrejmil TSK vo vestníku Úradu pre verejné  obstarávanie. Strecha centrálnej sterilizácie je podľa neho riešená ako  zelená pochôdzna s napojením na druhé nadzemné podlažie.

Náklady na realizáciu pavilónu odhadla krajská samospráva na  3.285.997,15 eura bez dane z pridanej hodnoty, ako kritérium pre výber  víťaza verejnej súťaže určila najnižšiu ponúknutú sumu. Od uchádzačov  požaduje aj zloženie zábezpeky vo výške 80.000 eur.

Investícia je súčasťou projektu Výstavba nového urgentného príjmu a  centrálnej sterilizácie a zníženie energetickej náročnosti Monobloku A  spojené s rekonštrukciou vybraných oddelení, ktorý bude zdravotnícke  zariadenie financovať s príspevkom z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Ďalšie správy