Bojnice: Vzhľad prevádzok a terás na Hurbanovom námestí upravuje VZN

9.5.2024
Bojnice: Vzhľad prevádzok a terás na Hurbanovom námestí upravuje VZN
Bojnice

Majitelia prevádzok na Hurbanovom námestí v Bojniciach sa musia pri  vzhľade budov, označovaní prevádzok i rozmiestnení a vzhľade vonkajšieho  sedenia riadiť jednotnými regulatívmi. Upravuje ich všeobecne záväzné  nariadenie (VZN) - regulatívy architektonického riešenia Hurbanovho  námestia, ktoré schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v apríli.

Účelom VZN je podľa radnice kúpeľného mesta stanoviť pravidlá, podľa  ktorých budú majitelia postupovať pri označovaní prevádzok,  rekonštrukciách fasád objektov a vstupov do objektov, umiestňovaní  reklám, letných terás a ich vybavenia počas letnej turistickej sezóny,  ako aj počas príležitostných trhov na Hurbanovom námestí a súvisiacich  verejných priestranstvách.

Mestský poslanec Pavol Drozd priblížil, že nejde o úplne nové VZN, ale o  úpravu pôvodného, ktoré mestské zastupiteľstvo schválilo pred 12 rokmi.  "Bohužiaľ, 12 rokov mesto nevyžadovalo plnenie tohto VZN. My sme  chceli tieto veci nejakým spôsobom 'učesať', ide totiž letná turistická  sezóna," spomenul Drozd.

Regulatívy sa podľa neho týkajú rozmiestnenia stolov, slnečníkov či  toho, akým spôsobom môžu majitelia budov používať rôzne farebné odtiene,  aby pravá strana Hurbanovho námestia vyzerala tak, ako si zaslúži.

"Pri tvorbe regulatívov sme sa držali aj pôvodného projektu, ktorý  robil architekt Miroslav Letovanec. Boli tam však niektoré veci, ktoré  nekorešpondovali úplne s predstavou majiteľov gastronomických zariadení.  Tým nehovorím, že sme im vyšli úplne v ústrety. Hľadali sme riešenie,  aby bolo aj mesto spokojné a majiteľom sme v rámci ich podnikania  nejakým spôsobom vyhoveli," ozrejmil Drozd.

VZN nadobudne účinnosť 18. mája. Kontrolu jeho dodržiavania budú  vykonávať poverení zamestnanci mesta a mestská polícia. Za porušenie  môže mesto uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na  podnikanie pokutu.

Ďalšie správy