Quantcast

Centrum sociálnych služieb (CSS) Bôrik v Nitrianskom Pravne (okres Prievidza) chcú komplexne zrekonštruovať.

12.1.2021
Centrum sociálnych služieb (CSS) Bôrik v Nitrianskom Pravne (okres Prievidza) chcú komplexne zrekonštruovať.

Práce i v podobe novej nadstavby obytného podkrovia majú podľa zámeru  CSS priniesť nové ubytovacie jednotky pre tamojších klientov.

Centrum sociálnych služieb (CSS) Bôrik v Nitrianskom Pravne (okres  Prievidza) chcú komplexne zrekonštruovať. Práce i v podobe novej  nadstavby obytného podkrovia majú podľa zámeru CSS priniesť nové  ubytovacie jednotky pre tamojších klientov.  

Komplexnou rekonštrukciou a modernizáciou objektu sleduje zariadenie v  pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja zabezpečenie plnej  prevádzky podľa súčasných požiadaviek právnych predpisov na úseku  ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany, uviedlo CSS Bôrik v  zámere, ktoré predložilo orgánom na posudzovanie vplyvov na životné  prostredie.

CSS plánuje zabezpečiť nadstavbu nového obytného podkrovia, ktorá bude  riešiť nové ubytovacie jednotky. Do nich sa následne presunú klienti z  pôvodných izieb, ktoré podľa platnej legislatívy plošne nevyhovujú.  Kapacita zariadenia tak zostane 200 klientov. Komplexnú rekonštrukciu  objektu chce zariadenie rozdeliť na tri etapy.

Súčasťou prác má byť i vybudovanie nového osvetlenia areálu, asanácia  čistiarne odpadových vôd, realizácia novej vonkajšej dažďovej  kanalizácie, rekonštrukcia spevnených plôch, oddychových zón,  vybudovanie novej požiarnej nádrže a nádrže splaškovej kanalizácie.  Náklady na rekonštrukciu zariadenie v zámere neuviedlo.

Centrum postavili a zriadili v októbri 1957 na zhorenisku pôvodnej  stavby datovanej do roku 1875, keď ju postavili ako letné sídlo zemana.  Do roku 1956, keď budova vyhorela, slúžila viacerým účelom. Pôsobili v  nej mníšky rádu sv. Vincenta de Paul, neskôr po druhej svetovej vojne v  nej zriadili internátne poľnohospodárske učilište.

Ďalšie správy