Chodníky na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi budú bezbariérové

18.6.2024
Chodníky na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi budú bezbariérové

Chodníky na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi budú po novom bezbariérové.  Práce chce zabezpečiť samospráva mesta, cez verejnú súťaž hľadá  dodávateľa projektovej dokumentácie. Informovala o tom hovorkyňa mesta  Zuzana Krajčiová.

"Predmetom zákazky je návrh technického riešenia bezbariérového  prístupu pre imobilných občanov a kočíky od bytového domu na Cesta Vl.  Clementisa číslo 222 k parkovisku, t. j. návrh bezbariérového riešenia  chodníkov v danej lokalite," uviedla Krajčiová.

Vybraný zhotoviteľ podľa nej vypracuje projekt stavby pre vydanie  stavebného povolenia v rozsahu realizačného projektu vrátane rozpočtu a  zadania s výkazom výmer. Cenu radnica určí z doručených ponúk od  uchádzačov, ako kritérium pre výber víťaza verejnej súťaže určila  najnižšiu ponúknutú sumu. Dodávateľ vypracuje projekt do 70 dní odo dňa  doručenia objednávky.

Ďalšie správy