Quantcast

COVID automat sa transformuje a budú platiť jednotné opatrenia pre celé Slovensko, zavedie sa nový režim OP+

12.1.2022
COVID automat sa transformuje a budú platiť jednotné opatrenia pre celé Slovensko, zavedie sa nový režim OP+

COVID automat sa pretransformuje, zavádzajú sa jednotné opatrenia pre celé územie Slovenska. Prevádzky a služby budú plošne otvorené od 5:00 hod. do 22:00 hod. V rámci zamestnania bude platiť OTP režim, avšak pre tých, ktorí tak môžu fungovať, sa odporúča práca z domu. Vyplýva to z návrhu, ktorý na stredajšom rokovaní schválila vláda.

Režim OTP

V režime základ nebude nutné sa preukazovať statusom o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o prekonaní tohto ochorenia, ani o negatívnom teste na prítomnosť koronavírusovej infekcie. V rámci režimu OTP sa musí človek preukázať potvrdením o dvoch dávkach vakcíny alebo o prekonaní ochorenia, ktoré odhalil PCR test nie starší ako 90 dní.

V rámci OTP režimu môžu fungovať aj tí Slováci, ktorí boli negatívne otestovaní najviac pred 72 hodinami v prípade PCR testu alebo 48 hodinami v prípade antigénového testu.

Režim OP

Režim OP bude dostupný pre osoby, ktoré sú plne zaočkované alebo prekonali ochorenie COVID-19. Po novom však v prípade, že človek nebol zaočkovaný a COVID-19 prekonal, bude platnosť potvrdenia 90 dní. Ak bol dotyčný zaočkovaný aspoň jednou dávkou pred najviac 180 dňami, tak potvrdenie o prekonaní mu bude platiť 180 dní.

Do tohto režimu spadajú aj deti od dvoch mesiacov do 12 rokov a dočasne alebo trvalo kontraindikované osoby s platným certifikátom a platným negatívnym testom. Negatívny PCR test je platný 72 hodín od odberu, negatívny antigénový test je platný 48 hodín od odberu.

Nový režim OP+

Nový režim OP+ bude zahŕňať tých ľudí, ktorí sú plne zaočkovaní a majú aj takzvanú posilňovaciu, teda tretiu dávku. Zároveň sem patria tí, ktorí sú plne zaočkovaní a buď pred najviac 180 dňami prekonali COVID-19, alebo majú negatívny PCR test spred najviac 72 hodín či negatívny antigénový test spred najviac 48 hodín.

Do tejto kategórie patria aj tí, ktorí prekonali ochorenie pred najviac 180 dňami, v tomto období dostali aj aspoň jednu dávku vakcíny, a tiež majú platný negatívny test. Režim OP+ sa týka aj osôb, ktoré pred najviac 90 dňami prekonali COVID-19 a majú platný negatívny test. Deti, aj tie zaočkované, ako i kontraindikované osoby, musia mať v tomto režime vždy aj platný negatívny test.

Kam sa bude dať ísť v akom režime

Zamestnanie: čo najviac využívať prácu z domu.  Prezenčná práca bude aj naďalej v OTP režime, ministerstvo odporúča test  aspoň dvakrát týždenne. Do konca januára bude potrebné testovať raz  týždenne.

Školy:

 • Prezenčná výučba podľa školského semafora na základe písomného  vyhlásenia o bezpríznakovosti – to platí pre MŠ, ZŠ, SŠ, GYM 8, ŠMŠ,  ŠZŠ, ŠSŠ (aj PŠ, OU), ŠKD, ŠVZ, CPPPaP, CŠPP, školské jedálne, VŠ –  zdravotnícke a sociálne odbory, výkon praxe, záverečné skúšky.
 • Prezenčne do 12 rokov a dvoch mesiacov bez obmedzenia, ale s dôrazne  odporúčaným OTP režimom (odporúčané testovanie Ag samotestami):  jazykové školy, ZUŠ, CVČ a akákoľvek mimovyučovacia činnosť.
 • Prezenčne v režime OTP od 12 rokov a dvoch mesiacov (platí platný Ag  test zo školy): jazykové školy, ZUŠ, CVČ, akákoľvek mimovyučovacia  činnosť, kurzy a školenia.
 • Prezenčne v režime OP: vysoké školy.
 • Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne  odporúčaným OTP (odporúčané testovanie Ag samotestami zo školy).

Hromadné podujatia

 • Nízkorizikové – účastníci musia mať prekryté horné dýchacie cesty  respirátorom, platí zákaz konzumácie pokrmov a nápojov, povinné sedenie,  bez spevu a povzbudzovania: OP: 100 ľudí (divákov) alebo maximálne 50  percent kapacity.
 • Stredne rizikové: s nosením respirátora, fixné sedenie alebo státie –  kino s konzumáciou, diváci na športových podujatiach, kultúrne  podujatia na státie, kongresy, bohoslužby so spevom: OP: 100 ľudí  (divákov) alebo maximálne 25 percent kapacity.
 • Vysokorizikové – obmedzené nosenie respirátorov, konzumácia  a podobne. Ide o svadby, kary, oslavy, večierky, plesy, diskotéky,  podujatia v prevádzkach verejného stravovania: OP+ maximálne 20 ľudí  a povinný zoznam účastníkov.

Obrady: OTP režim.

Športové súťaže a tréningy (limity pre športovcov): OP, od 12 rokov a dvoch mesiacov do 18 rokov a dvoch mesiacov OTP (platí Ag test zo školy) – maximálne sto športovcov.

Posilňovňa: OP+, maximálne 50 ľudí alebo minimálne 15 metrov štvorcových na osobu.

Wellness, akvapark, kúpele (nie pri zdravotných indikáciách): OP+, maximálne 50 ľudí alebo minimálne 15 metrov štvorcových na osobu (krytej plochy).

Umelé vodné plochy (bazény a plaváreň): OP

Neesenciálne obchody, služby: OP

Reštaurácie:

 • OP: iba sedenie, obsluha len pri stole vrátane terasy. Povinný respirátor mimo stola a mimo konzumácie.
 • Základ: len okienkový predaj.

Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene: OP

Ubytovacie zariadenia:

 • OP+ bez limitu. Využívanie spoločných priestorov je hromadné podujatie podľa pravidiel hromadných podujatí.
 • Základ: zakázané okrem karanténnych zariadení, ubytovanie dlhodobého charakteru.

Návštevy v nemocniciach, ZSS, väznice a podobné:

 • OTP povolené so súhlasom zriaďovateľa alebo riaditeľa.
 • Základ: advokáti pri návšteve klienta.

Doprava (autobusy, vlaky, lanové dráhy aj taxi):

 • OTP: diaľková doprava, taxi, vleky, lanové dráhy, výletné lode. Povinný respirátor.
 • Základ: MHD a prímestská doprava. Povinný respirátor.

Vláda zrušila zákaz zhromažďovania

Vláda ruší zákaz zhromažďovania. Vládny kabinet o tom rozhodol na stredajšom rokovaní.

Zákaz zhromažďovania nad šesť osôb okrem členov spoločnej domácnosti platil pre zlú pandemickú situáciu od 25. novembra 2021.

Ďalšie správy