Deň učiteľov 2014

18.3.2014
Deň učiteľov 2014

Dňa 28. marca  o 9.00 h sa v  KaSS uskutoční slávnostné oceňovanie pedagógov všetkých škôl a školských zariadení, ktoré sídlia v meste Prievidza a sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení MŠ VVaŠ SR.

Primátorka mesta udelí  26 učiteľom Plaketu J. A. Komenského,10 učiteľom Ďakovný list PM a ocenené budú aj dve školy (Cena mesta Prievidza, Ďakovný a Pamätný list primátorky mesta).

V mesiaci marec si už tradične pripomíname odkaz velikána pedagogiky J. A. Komenského. Vraciame sa k  jeho myšlienkam a  vzdávame poctu učiteľskému povolaniu, ktoré v sebe okrem iného zahŕňa  povinnosť, potrebu ale aj túžbu odovzdávať novej generácii nazbierané poznanie i životné skúsenosti. Oceniť nezištnú prácu učiteľa tak, aby mal pocit, že to, čo po celý život robí, nevykonáva zbytočne, je náročná úloha. Mesto Prievidza každoročne v rámci osláv Dňa učiteľov  oceňuje prácu pedagógov škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Ďalšie správy