Divadlo: Slovensko - Srbské spojenie prináša úspech v podobe premiéry Proces

17.8.2019
Divadlo: Slovensko - Srbské spojenie prináša úspech v podobe premiéry Proces

Život  je proces a život každého jednotlivca je aj súdny proces. Nakoniec  súdneho procesu býva vyrieknutý rozsudok. Za svoje skutky treba  zodpovedať. Ako sa teda správať a ku komu sa pridať, aby rozsudok nebol  príliš ťažký? Svet je totiž čoraz výraznejšie rozdelený. Na ktorej  strane je dobro a na ktorej zlo? Zlo býva zväčša dobre maskované a neraz  sa stotožňuje s diabolskou mocou. Ale, ...diabol neexistuje, sú len  milióny malých ľudských bytostí, ktoré mu slúžia. Slúžime mu tiež? Román  Proces Franza Kafku na to neponúka odpoveď, skôr poukazuje na  možnosť voľby. Odpoveď treba hľadať hlboko v sebe, ponoriť sa do svojho  vnútra a ujasniť si, – sám so sebou a sám sebe, – čo chcem, na čom mi  záleží, či sa chcem dostať čo vyššie na tej narastajúcej pyramíde zla,  alebo mi viac znamená dobro tohto sveta. Peter Serge Butko nacvičuje v  Petrovci divadelnú adaptáciu tohto diela, z ktorého v konečnej podobe  vzniká komický horor s prvkami džezovej opery, s kabaretnou a modernou  hudbou, s krásnymi 3D projekciami a vizuálnymi efektmi. Premiéra bude už  na sobotu 17. augusta 2019 o 20. h v Slovenskom vojvodinskom divadle.

Hlavný  hrdina Procesu Jozef K. žije vo vyvrátenom svete v ktorom sú nevinní  vinní a opačne. Namiesto aby proti nespravodlivosti bojoval, všetko  ponecháva náhode. Neoboznámil sa s pravidlami hry a tak, nechtiac, hral  protivnícku hru. Pohodlnosť a lenivosť mu čoraz silnejšie zovierali  slučku okolo krku. Nakoniec vzdáva proces bez zápasu. To ho aj  zavraždilo.

Kafka  maľoval fantastické obrazy ale zároveň používa komiku, zároveň chladno  desí, straší... Lebo, proces je nekonečný, je nevyhnutný a je už tu.  Román je tiež akoby výstrahou: treba si zastať na tú správnu stranu, kým  proces ešte trvá. Je aj akousi kľúčovou dierkou, cez ktorú sa nám  ponúka nahliadnutie do nášho vnútra, do nášho svedomia. Toto Kafkovo  nedokončené dielo, – keďže aj proces stále prebieha, – hovorí o človeku,  o jeho schopnosti a neschopnosti rozhodnúť sa a prerušiť proces.

Peter  Serge Butko po prvýkrát robí v Petrovci činoherné divadlo. Chce ho  priblížiť predovšetkým mladej generácii, ale aj starším a tiež  stredoškolákom na Slovensku, ktorým je tento román povinným čítaním.  Plánuje s ním vystupovať nielen na Slovensku, ale aj konkurovať na  medzinárodných divadelných festivaloch, lebo predstavenie robia veľmi  atraktívne.

„Robíme  profesionálny projekt, ale môžeme si ho dovoliť preto, lebo za tých 20  rokov, čo sem do Petrovca chodím, vychoval som si generáciu ľudí, ktorí  vedia skladať hudbu, pracovať s projekciami, pracovať s technológiami,  pochopili produkčnú stránku... vedia robiť profesionálne. Navzájom si  všetci dôverujeme, držíme sa spolu a všetci dávame energiu do tohto  projektu..." hovorí Butko a ozrejmuje, že doteraz tu nemohol robiť  činohru, keďže často mal hercov, ktorí na javisku predtým nestáli.

Text: kulpin.net Foto: Matej Peniaško

Ďalšie správy