Quantcast

Drevnú štiepku aj zemný plyn chcú v Prievidzi využiť ako zdroj tepla

22.6.2021
Drevnú štiepku aj zemný plyn chcú v Prievidzi využiť ako zdroj tepla

S výstavbou nového zdroja tepla chce investor začať už v novembri tohto roka, dokončiť ho plánuje v auguste 2023.

Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH) pokračuje v prípravách na  zabezpečenie vykurovania domácností v Prievidzi po roku 2023. Riešenie  nového zdroja tepla po ukončení výroby tepla z domáceho uhlia, ktoré  spočíva vo využití drevnej štiepky, banských vôd a zemného plynu,  predložila firma orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.  

Investičný zámer počíta s kombinovanou výrobou elektriny a tepla. Firma  chce využiť obnoviteľné zdroje energie a zemný plyn. V areáli bane Cigeľ  plánuje zrekonštruovať pôvodný zdroj na drevnú štiepku, vybudovať  strojovňu pre tepelné čerpadlá, kogeneračnú jednotku a termosolárny  systém na ohrev banských vôd. Sústavu doplní vybudovanie ďalšieho  záložného zdroja na báze spaľovania zemného plynu v priemyselnej zóne na  okraji mesta, konkretizovala spoločnosť v zámere. Oba zdroje prepojí  horúcovod. Jeho trasu, ktorú pôvodne v januári predložila na posúdenie  vplyvov, firma upravila.  

S výstavbou nového zdroja tepla chce investor začať už v novembri tohto  roka, dokončiť ho plánuje v auguste 2023. Celkové náklady odhadol na  približne 20 miliónov eur. Pred časom avizoval, že má záujem na svoj  zámer získať mimorozpočtové zdroje.

Nový zdroj tepla pre Prievidzu chce spoločnosť vybudovať v súvislosti s  ukončením výroby tepla z domáceho uhlia v Elektrárni Nováky v zmysle  všeobecného hospodárskeho záujmu, ktorý na základe rozhodnutia vlády  skončí v roku 2023. Teplo z tohto zdroja využívajú i Zemianske Kostoľany  a Nováky vrátane ďalších priemyselných odberateľov. Riešenie na  zabezpečenie vykurovania firma navrhla, respektíve navrhne i pre túto  obec a mesto.  

Majoritným akcionárom v spoločnosti je mesto Prievidza, menší podiel majú Hornonitrianske bane Prievidza.

Ďalšie správy