Foto a video: V Prievidzi vybudujú dve nové fitnes ihriská a futbalové ihrisko na Ulici energetikov má nový trávnik

11.10.2018
Foto a video: V Prievidzi vybudujú dve nové fitnes ihriská a futbalové ihrisko na Ulici energetikov má nový trávnik

Prievidžania sa môžu už onedlho tešiť na dve nové fitnes ihriská. Mesto Prievidza ich do konca októbra vybuduje na Nábrežnej ulici a vo vnútrobloku na uliciach Banícka, J. Palkoviča a J. Siváka.

Fitnes ihriská budú vybavené rôznymi tréningovými prvkami. Patria medzi ne trojitý twister, eliptický trenažér, dvojité bradlá, hyperextenzia, trojitá hrazda či trenažér chôdze. Vonkajšie fitnes ihriská budú slúžiť na voľnočasové aktivity obyvateľov, pre tréningové procesy športovcov, ale aj pre žiakov základných a stredných škôl. V praxi to znamená, že fitnes zariadenia sú určené pre všetky vekové kategórie od tých najmladších až po seniorov.

V roku 2016 boli vybudované prvé tri fitnes ihriská na Gazdovskej, Šulekovej a Koncovej ulici. Krátko po ich vybudovaní sa stali obľúbeným miestom na vonkajšie cvičenie obyvateľov a návštevníkov mesta, všetkých vekových kategórií.

Prievidžania sa môžu už onedlho tešiť na dve nové fitnes ihriská

Futbalové ihrisko na Ulici energetikov s novým trávnikom

Ihrisko s umelým povrchom v areáli Základnej školy na Ulici energetikov v Prievidzi je vybavené novým povrchom umelej trávy.  

Mesto Prievidza bolo úspešné v získaní ďalších mimorozpočtových finančných zdrojov. Tentokrát mu bol schválený finančný príspevok v rámci II. etapy projektu Slovenského futbalového zväzu v projekte „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry“ vo výške 20 000 eur. Celkový rozpočet na výmenu povrchu predstavuje sumu 59 546  eur. Mesto spolufinancovalo projekt vo výške 39 546 eur.

Futbalové ihrisko na Ulici energetikov s novým trávnikom

Využiteľnosť ihriska je široká. Základná škola na Ul. energetikov je zameraná predovšetkým na športové triedy vo futbale a aerobiku. Cieľom celého projektu je zlepšenie podmienok práve na tréningový proces žiakov športových tried. Ihrisko je využívané aj mládežníckymi a seniorskými družstvami mužov a žien futbalového klubu FC Baník Prievidza. Rovnako sa využíva aj na súťaže CVČ, je dejiskom obvodných, okresných či krajských súťaží. Význam ihriska potvrdzuje aj to, že ho pre svoje potreby využíva aj Oblastný futbalový zväz Prievidza. 

Ihrisko s umelou trávou s rozmermi 50 x 30 metrov na ZŠ Ul. energetikov v Prievidzi bolo vybudované v roku 2006. Väčšia oprava – výmena trávy bola realizovaná v roku 2011. V minulom roku prebehli menšie úpravy najnamáhavejších častí. Povrch ihriska bol vzhľadom na dlhodobé a celoročné využívanie značne opotrebovaný a bola nutná jeho kompletná výmena.

Nakoľko je "volebný rok", zaujímalo nás, ako je to s investíciami v meste Prievidza počas posledných rokov. Tu je tabuľka

Prehľad výšky významných investícií mesta v jednotlivých rokoch:

*V  sumách nie sú zahrnuté všetky kapitálové výdavky v daných rokoch a  obsahujú investície vložené predovšetkým do verejného prostredia v meste.

Ďalšie správy