Quantcast

Foto: Balón šťastia? Pre ZOO Bojnice mohli priniesť nešťastie. Počas silvestrovských osláv dopadli do areálu Národnej zoologickej záhrady dva balóny.

4.1.2021
Foto: Balón šťastia? Pre ZOO Bojnice mohli priniesť nešťastie. Počas silvestrovských osláv dopadli do areálu Národnej zoologickej záhrady dva balóny.

Počas silvestrovských osláv dopadli do areálu Národnej zoologickej záhrady dva balóny. Prvý do výbehu oryxov juhoafrických, len pár metrov od budovy karantény, na druhom podlaží ktorej sa nachádza sklad objemových krmovín, teda sena. V tejto budove sa nachádzajú aj ubikácie pre ustajnenie afrických kopytníkov ako je oryx juhoafrický, zebra Hartmannovej, antilopa vraná, vodárka jeleňovitá, kudu veľký a pakôň modrý.

Druhý balón „šťastia“ dopadol do vonkajšieho výbehu slonov afrických, ktorý je súčasťou najväčšej investície Národnej zoologickej záhrady v jej histórii. Bolo veľkým šťastím pre našu zoo, že balóny nedopadli do skladov objemových krmovín, alebo na iné horľavé materiály v našom areáli a nespôsobil požiar.

Obavy zamestnancov Národnej zoologickej záhrady sú namieste, nakoľko rovnaký balón šťastia spôsobil pred rokom obrovskú tragédiu v Nemecku. Pri požiari pavilónu opíc v zoologickej záhrade v západonemeckom meste Krefeld zahynuli viac ako tri desiatky zvierat vrátane orangutanov, goríl a šimpanzov. Požiar spôsobila 60-ročná žena z Krefeldu a jej dve dospelé dcéry, ktoré na Silvestra vypustili päť lampiónov šťastia, ktoré do oblakov vynáša horúci vzduch zo zapálenej parafínovej náplne. Práve tieto lampióny dopadli na pavilón opíc v krefeldskej zoo a spôsobili jeho požiar. Pritom v Nemeckej  Spolkovej republike je púšťanie balónov šťastia zakázané.

Ďalším problémom, ktorým čelia zoologické záhrady, chovateľské zariadenia, či domáce zvieratá sú ohňostroje, svetlice, rakety, petardy a iná „zábavná“ pyrotechnika. „Zábavná“ pyrotechnika spôsobuje každoročne zvieratám, nielen v zoologických záhradách, veľký stres a úzkosť. Väčšina cicavcov a vtákov má niekoľkonásobne lepší sluch ako ľudia a preto ohňostroje, delobuchy a petardy spôsobujúce nadmerný a náhly hluk vnímajú veľmi citlivo. Vystresované zvieratá v šoku zo svetla a veľkého hluku unikajú do bezpečia, pričom často dochádza ku kolíziám na cestách, v prípade vtákov k nárazom do budov či elektrického vedenia. Stres môže spôsobiť aj našim zvieratám rôzne choroby, ako sú diabetes, srdcovocievne ochorenia, ochorenia tráviaceho systému alebo psychické ochorenia.

Negatívne dopady Silvestrovských osláv na životné prostredie stoja za zváženie. Traumatizujúce okamihy počas výbuchov prežívajú deti, starí i chorí ľudia a všetky zvieratá. Mnohým z nich spôsobujú zdravotné ťažkosti. Nahromadený odpad nekončí v separačných nádobách. Životné prostredie je zanášané drobnými útržkami rôznych zložiek ako kartón, plast či drevotrieska. Niektoré z komponentov sa menia na prachovú chemickú zmes a dopadajú späť na zem a do širšieho okolia.  Znečistené ovzdušie je atakované prachovými časticami, tzv. PM10 a PM2,5, chemickými látkami ako oxid siričitý a oxid dusičitý a ťažkými kovmi, ktoré sa rozptylom dostávajú do pôdy, podzemných vôd a riek.  Môžu byť namerané aj  zvýšené hodnoty chloristanov. Zhoršuje sa smogová situácia. Hrozba vzniku požiarov sa zvyšuje predovšetkým nedbalou a neodbornou manipuláciou. Hrozia škody na životnom prostredí. Upozorňujeme, že zákon zakazuje ohňostroje a iné svetelné a zvukové efekty v národných parkoch a iných chránených územiach.

 

Príroda je nám oporou aj v tomto náročnom období. Prosíme Vás, pristupujme k nej citlivo, rozumne a s rešpektom.

Ďalšie správy