Foto: Bojnické zámocké jazero prišlo v krátkej dobe o všetky svoje labute hrbozobé

13.1.2020
Foto: Bojnické zámocké jazero prišlo v krátkej dobe o všetky svoje labute hrbozobé

Bojnické zámocké jazero prišlo v krátkej dobe o všetky svoje labute hrbozobé (Cygnus olor).  Vtáky patrili Národnej zoo Bojnice. V ostatnom čase sa areáli  Bojnického zámku nachádzali už len torzá mŕtvych jedincov labutí,  dôvodom úhynu samca bola zlá fyzická kondícia, samicu a minuloročné  mláďatá ulovila líška. Samec uhynul ešte koncom roka 2019 a lekárska  správa z pitvy, ktorú vykonal hlavný veterinár Národnej zoo Bojnice  ukázala, že príčinou úhynu bol zlý kondičný stav jedinca. Druhým  jedinec, ktorého torzo bolo vyšetrené v Národnej zoo Bojnice bolo  minuloročné mláďa. Stalo sa obeťou líšky, ktorá na neho zaútočila na  brehu jazierka. Pravdepodobne po uhynutí samca samica nedokázala pred  útokom predátora ubrániť svoje potomstvo a nakoniec sa neubránila ani  sama. Druhý januárový víkend sa jej stal osudným.

Prípady predácie líšky na labute sú ojedinelé, ale stávajú sa. V roku  2016 pri Rusoveckom kanáli v Čunove cez jeden víkend uhynulo niekoľko  labutí. Niektoré narazili do elektrického vedenia, niekoľko z nich sa  stalo korisťou líšok. O rok neskôr, v Jirnech u Prahy ulovila líška  samicu labute, ktorá sedela na znáške. Počas zimy je častý aj prirodzený  úhyn labutí, choré alebo slabé labute sa jednoducho jari nedožijú. V  čase párenia a hniezdenia, ako aj pri ochrane mláďat sú hlavne labutie  samce teritoriálne a pri narušení ich územia aj mimoriadne agresívne. Je  známych niekoľko prípadov, kedy samec pri obrane dokázal líšku zabiť.

Labuť hrbozobá (starší názov labuť veľká) patrí do radu vrubozubé (Anseriformes) a do čeľade kačicovité  (Anatidae).  Náš najväčší vodný vták meria asi 1,5 metra a dospelé samce môžu vážiť  až 15 kilogramov. Nesúvisle sa vyskytuje v celej palearktíde. Na  západnom Slovensku  bolo už v roku 1982 známych 15 úspešných hniezdení.  Postupne sa šírila smerom na východ. Na východe Slovenska začala  hniezdiť až v roku 1994 v národnej prírodnej rezervácii Senianske  rybníky. Labuť hrbozobá hniezdi najmä na stojatých vodách ako sú  štrkoviská a rybníky. Zimuje na nezamŕzajúcich stojatých vodách a  vodných tokoch sú Dunaj, Váh, Nitra, Hron, Ipeľ, Hornád, Laborec či  Latorica. Odhadovaný počet hniezdiacich párov na Slovensku v rokoch 2013  až 2018 bol 400 až 1000 párov.

V 3. až 4. roku života vytvárajú trvalé páry. Až 95% labutích párov  si je verných po celý život. Spolu môžu prežiť až 50 rokov. Na vodných  plochách stavajú od konca apríla a v máji  veľké hniezda. Samec prináša  materiál a samica stavia hniezdo. Na znáške, ktorú tvorí 1 až 9  zelenkastých vajec sedí samica a samec ju stráži. Inkubácia trvá 35 dní.  Po vyliahnutí a sa mláďatá pripoja k rodičom a plávajú s nimi. Na  výchove mláďat sa podieľajú obaja rodičia.

Text: Jaroslav Slašťan / Zoo Bojnice

Foto: archív a Libuša Martincová

Ďalšie správy