Foto: Jarná sezóna kosenia v Prievidzi s novou technikou. Harmonogram kosenia je nastavený od 15.04.2024.

21.3.2024
Foto: Jarná sezóna kosenia v Prievidzi s novou technikou. Harmonogram kosenia je nastavený od 15.04.2024.

Plocha mestských trávnatých pozemkov, ktoré spoločnosť TSMPD s.r.o. obhospodaruje, predstavuje  zhruba 2 000 000 m2.

"Kosenie verejnej zelene v tomto roku bude efektívnejšie vďaka novej technike. Technické služby rozšírili strojný vozový park o 4 kusy traktorových kosačiek v hodnote 48 000 € bez DPH. Neskôr plánujeme zabezpečiť nákup nového drviča-štiepkovača, aby sme čo najviac zefektívnili zber opilovaných konárov resp. kríkových porastov v meste,“ uviedla Silvia Masariková, vedúca úseku verejnej zelene.

K dispozícií je v tejto sezóne pripravených 22 kosačiek určených k údržbe verejnej zelene v zložení:

- 5 kĺbových kosačiek na kosenie predzáhradok a malých priestorov, ťažko dostupných pre veľké traktorové kosačky,

- 8 pákových riderov –  na mulčovanie veľkých  trávnatých plôch, z toho jedna riderová  kosačka je vyčlenená len na kosenie prímestských  častí,

-  7 traktorových kosačiek spolu so žacím ústrojenstvom prispôsobeným na zber do košov, 6 z týchto traktorových kosačiek je využiteľných aj na kosenie formou  mulčovania pre ostatné plochy verejnej zelene,

- 2 záhradné traktory spolu so zberom do koša určené ku koseniu reprezentačnej zelene v parkoch – z toho 1 je určená na kosenie futbalového ihriska vo Veľkej Lehôtke a na reprezentačnú zeleň v okolí parkov a ihrísk

Vozový park dopĺňajú 3 valníky do 3,5 t, ktoré sú nevyhnutné pri kosení trávnikov do zberných košov, pri odvážaní nakosenej trávy.

Harmonogram kosenia je nastavený od 15.04.2024, v závislosti od klimatických podmienok sa bude priebežne upravovať. S kosením mestských trávnatých pozemkov sa začne rozdelením do dvoch skupín, pričom 1. skupina začne s kosením na sídlisku Píly a 2. skupina súbežne s kosením na sídlisku Zapotôčky, aby bolo možné pokosiť čo najviac plôch hneď na začiatku kosenia. Kosenie bude prebiehať formou mulčovania.  Po ukončení jednotlivých úsekov bude v zapätí  prebiehať aj dokášanie pomocou krovinorezov.

„S kosením reprezentačnej zelene začneme už od 02. 04. 2024. Aktuálne realizujeme aj výsadbu trvalkových záhonov, kvetinovej výsadby a tohtoročnou novinkou bude aj doplnenie strojovej výsadby ľalií do viacerých častí mesta,“ dopĺňa Ing. Masariková.

Ďalšie správy