Foto: Nový projekt Legendy ožívajú v Bojniciach ožije už na jar 2021

30.10.2020
Foto: Nový projekt Legendy ožívajú v Bojniciach ožije už na jar 2021
Bojnice Bojnický zámok

Zámerom podujatia je priateľské spojenie kultúrnych a  spoločenských inštitúcií, samosprávy, umeleckých kolektívov a súkromného  podnikateľského sektoru, gastronómie a ubytovacích zariadení na území  starej časti mesta Bojnice (nie na zámku), kvôli vytvoreniu spoločného  projektu na pozdvihnutie cestovného ruchu regiónu hornej Nitry a mesta.  Podujatie má tendenciu vytvoriť z jednodňovej turistickej atrakcie mesta  Bojnice viacdňovú destináciu. Predstavou projektu je i zozbieranie  ďalších povestí a legiend, ktoré si ešte pamätajú staršie generácie a okrem inscenovania v rámci projektu ich v budúcnosti i vydať knižne, či inou formou odprezentovať návštevníkom i domácim ako súčasť pamäti národa  a vývinu kultúry nášho regiónu. 

Zámerom podujatia nie je vytvoriť  hlučný festival, ale atmosféru s jedinečným espritom vo večerných  hodinách. Okrem podpory cestovného ruchu, je i záujem vytvorenia  umeleckého priestoru pre realizáciu a divadelné vyžitie  neprofesionálnych i profesionálnych umelcov nášho regiónu, ktorých  zastúpenie v našom kraji je naozaj početné. Podujatie s plánovanou  premiérou na jar 2021, bude pre verejnosť zadarmo!

Tam, kde minulosť s prítomnosťou stretáva sa, legendy ožívajú! Projekt pre oživenie histórie, umenia a života v regióne horná Nitra.  Podujatie sa uskutoční v priestore historickej časti mesta Bojnice bez  vstupného. Premiéra na jar 2021. 

Námet, scenár, réžia: Vojtech Bartko Realizácia: Divadelná spoločnosť www.divadelnaspolocnost.sk

Viac informácií už čoskoro. Ďalšie správy