Foto: Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi za 1,23 milióna eur je hotová

29.5.2019
Foto: Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi za 1,23 milióna eur je hotová

V novembri 2018 sa po ukončení jesennej časti športovej sezóny začala veľká rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi. Predmetom rekonštrukcie je objekt starej tribúny, a odstránenie najvážnejšieho havarijného stavu, ktorá po vykonaní prác spĺňa štandardy štadióna UEFA, kategórie 2.

Najväčšia investícia za desaťročia

Investícia do rekonštrukcie futbalového štadióna bola vo výške 1,23 milióna eur. Je to suma, ktorá vzišla z verejného obstarávania. Zhotoviteľom diela je prievidzská spoločnosť ROKO gips. Z pohľadu objemu finančných prostriedkov išlo o jednu z najväčších investícií za posledné desaťročia, ktorú mesto Prievidza vynaloží na obnovu športovej infraštruktúry.

 Prípravné práce realizovala samospráva už v priebehu roka 2018. Spoločnosť Technické služby mesta Prievidza odstránila tribúny na státie, s ktorými sa už v novom projekte nerátalo. Zabezpečila tiež opravu strešnej krytiny, do ktorej bolo investovaných ďalších 59760 eur.

Zrekonštruovali interiér aj exteriér a odstránili najkritickejšie problémy a havarijný stav budovy.

Predmetom rekonštrukcie bol objekt starej tribúny, ktorá po vykonaní prác spĺňať štandardy štadióna UEFA, kategórie 2. Projekt zahŕňal rekonštrukciu exteriérovej aj interiérovej časti objektu.

V exteriérovej časti boli na krytej tribúne vymenené všetky sedačky, podlahy jednotlivých výškových úrovní a vznikli miesta pre novinárov a komentátorov. Na tribúne bol tiež vybudovaný nový velín. Nosná konštrukcia tribúny bola ošetrená opieskovaním a protikoróznym náterom. V projekte sa rátalo s prístupom na tribúnu zo strany od ihriska cez nové jednoramenné schodisko. Ostatné schodiská ostali pôvodné, pričom bola vymenená ich nášľapná vrstva. Podlahy na tribúne v pravej a ľavej časti nahradila podlaha z pororoštu. Podlaha v strednej časti tribúny je z protišmykových kompozitných dosiek. Na tribúne boli osadené celoplastové sedačky, VIP sedadlá sú čalúnené. Sedadlá pre média sú sklopné a doplnené o písací stolík. Komentátorské boxy sú vybavené stolmi, ktoré majú bočné deliace protihlukové plexisklové steny.

 Rekonštrukcia interiérovej časti tiež rešpektuje požiadavky a normy pre štadión kategórie 2, v zmysle kritérií UEFA, jej súčasťou sú preto aj búracie práce a zmeny dispozícií jednotlivých miestností. V interiéroch bolo rekonštruované osvetlenie, elektroinštalácia, vnútorné slaboprúdové rozvody, zdravotechnika, kanalizácia, vodovod aj sanita. Rekonštrukcia zahŕňala aj obnovu obvodového plášťa štadióna – zateplenie, čím sa dosiahne zníženie energetickej náročnosti budovy. V rámci prác boli zrealizované aj opatrenia súvisiace s vykurovacou sústavou a prípravou teplej vody. Vznikol vykurovací systém s troma vetvami a budú nainštalované nové vykurovacie telesá.

Prvá polovica fotogalérie je futbalový štadión po rekonštrukcii, druhá polovica fotogalérie je pred rekonštrukciou

Ďalšie správy